Lederprisvinner Espen Rostrup Nakstad på HR Forum 2020

Espen Rostrup Nakstad ble tidligere i høst tildelt HR Norges Lederpris for 2020. Her kan du høre Nakstad sine tanker rundt lederskap i samtale med Even Bolstad.

Espen Rostrup Nakstad Finn Oluf Nyquist Helsedirektoratet red

Espen Nakstad mottok pris for sitt lederskap under Covid-19 og har blitt et nasjonalt symbol på kollektivt lederskap. - Nakstad har klart å lede, og leder fortsatt et helt folk gjennom en lang og krevende situasjon, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Her kan du lese mer om hvorfor Nakstad ble tildelt prisen og priskomiteens begrunnelse.

Flere artikler

Riina Hellström
Ledelse
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Harald Kjølner
Ledelse
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Riina Hellström
Ledelse
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens