Lederprisvinner Espen Rostrup Nakstad på HR Forum 2020

Espen Rostrup Nakstad ble tidligere i høst tildelt HR Norges Lederpris for 2020. Her kan du høre Nakstad sine tanker rundt lederskap i samtale med Even Bolstad.

Espen Nakstad mottok pris for sitt lederskap under Covid-19 og har blitt et nasjonalt symbol på kollektivt lederskap. - Nakstad har klart å lede, og leder fortsatt et helt folk gjennom en lang og krevende situasjon, sier daglig leder i HR Norge, Even Bolstad.

Her kan du lese mer om hvorfor Nakstad ble tildelt prisen og priskomiteens begrunnelse.