Ledelse i usikre tider: Det handler om å absorbere tvetydighet

Verden rundt oss er tvetydig og kaotisk. Det stiller krav til ledelse. Ledere må mer enn noen gang fange opp, sortere og vurdere det som er av tvetydighet rundt seg. Først da kan organisasjonen gjøre de riktige avveiningene og fokusere på det som ender opp med å bli de viktigste prioriteringene. Utfordringen er å håndtere kostnader samtidig som man ivaretar kultur, konkurranseposisjonering, avhengigheter mellom ulike team og utvikling av medarbeidere.

Veivalg

For de fleste ledere er det klart hva de skal gjøre når markedsforholdene forteller oss at vi bør vokse eller redusere virksomheten. Den større utfordringen er hvordan du kan lede i usikre tider når ting er flyktige, tvetydige og når det er uklart hva som skjer. Økonomiske markeder reagerer negativt på omskiftelighet og usikkerhet. Aksjekursene har falt på en måte som bare kan sammenlignes med den store depresjonen. Stimulansepakker hjelper på kort sikt, men for de fleste land blir resultatet st...

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Virksomhetsmedlem?

Jobber du i en virksomhet som er virksomhetsmedlem i HR Norge får alle ansatte tilgang til +artikler og andre medlemsfordeler.

Er du ikke medlem?

Som medlem kan du lese hele artikkelen. I tillegg får du tilgang til en rekke andre medlemsfordeler som hjelper deg i jobbhverdagen.

Flere artikler

Riina Hellström
Ledelse
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Harald Kjølner
Ledelse
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Riina Hellström
Ledelse
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens