Ledelse i usikre tider: Det handler om å absorbere tvetydighet

Verden rundt oss er tvetydig og kaotisk. Det stiller krav til ledelse. Ledere må mer enn noen gang fange opp, sortere og vurdere det som er av tvetydighet rundt seg. Først da kan organisasjonen gjøre de riktige avveiningene og fokusere på det som ender opp med å bli de viktigste prioriteringene. Utfordringen er å håndtere kostnader samtidig som man ivaretar kultur, konkurranseposisjonering, avhengigheter mellom ulike team og utvikling av medarbeidere.

For de fleste ledere er det klart hva de skal gjøre når markedsforholdene forteller oss at vi bør vokse eller redusere virksomheten. Den større utfordringen er hvordan du kan lede i usikre tider når ting er flyktige, tvetydige og når det er