International Journal of Human Resource Development - ny utgave

Vi ser ukentlig artikler og rapporter om hvilke nye temaer som oppstår innen HR og får informasjon om tiltak som har virket, løsninger som er valgt og hva de neste skrittene bør være. Når tiltak har blitt testet ut over lengre tid, ser vi også hva effektene egentlig er. Hvilke nye behov som oppstår i kjølvannet, og hva andre har lykkes med eller ikke.

Det er selvsagt en svært stor utfordring at vi så sjelden hører om hva man mislykkes med – hva som har vært forsøkt, men som ikke fungerte, eller i det minste gir nøkterne beskrivelser av hvilke effekter og bi-effekter vi kan forvente.