International Journal of Human Resource Development - ny utgave

Vi ser ukentlig artikler og rapporter om hvilke nye temaer som oppstår innen HR og får informasjon om tiltak som har virket, løsninger som er valgt og hva de neste skrittene bør være. Når tiltak har blitt testet ut over lengre tid, ser vi også hva effektene egentlig er. Hvilke nye behov som oppstår i kjølvannet, og hva andre har lykkes med eller ikke.

IJHRD toppbilde

Det er selvsagt en svært stor utfordring at vi så sjelden hører om hva man mislykkes med – hva som har vært forsøkt, men som ikke fungerte, eller i det minste gir nøkterne beskrivelser av hvilke effekter og bi-effekter vi kan forvente.

Denne utgaven er en Covid-edition, og hensikten fra start var å innhente informasjon fra ulike deler av verden med tanke på hvordan organisasjoner opplevde, håndterte og ikke minst lærte noe nytt som gjorde at de kom videre (og opp igjen). Det er 7 (lengre) artik...

Ønsker du å lese hele artikkelen må du være medlem i HR Norge

Virksomhetsmedlem?

Jobber du i en virksomhet som er virksomhetsmedlem i HR Norge får alle ansatte tilgang til +artikler og andre medlemsfordeler.

Er du ikke medlem?

Som medlem kan du lese hele artikkelen. I tillegg får du tilgang til en rekke andre medlemsfordeler som hjelper deg i jobbhverdagen.

Flere artikler

Riina Hellström
Ledelse
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Harald Kjølner
Ledelse
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Hvordan OKR kan hjelpe HR
Riina Hellström
Ledelse
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens