Ingen stor frykt for at AI skal gjøre arbeidsplasser overflødige

Ifølge HR Norge og Kantars halvårlige arbeidslivsundersøkelse, Alx, er det veldig få som mener at kunstig intelligens kan true jobb eller karriere. Men mange ansatte mener at norske virksomheter ikke har nok kunnskap om hvordan AI skal brukes.

En av fire av de spurte i undersøkelsen mener AI vil bidra til å forenkle arbeidshverdagen. To av ti mener AI vil kunne påvirke bransjen de jobber i negativt de kommende årene. 18 prosent er redd for at mange arbeidsplasser i bransjer de jobbe