Hvordan lede høyfungerende team

Å lede høyfungerende team gir spesielle utfordringer for en leder. Ambisjonene er høyere, deltakerne mer kompetente – men også krevende. Lederen betyr svært mye for teamet og må være involvert på andre måter enn i mer hverdagslige team. Hvordan lykkes? Her får du Fanny Duckert sitt foredrag om hvordan lede høyfungerende team.

I foredraget snakker hun om:

  • Lederrollen i høyfungerende team
  • Betydningen av visjoner
  • Kommunikasjon og gruppeklima
  • Hvordan ivareta teammedlemmer