Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsliv?

I løpet av første halvdel av 2020 har vi erfart hvordan tradisjonelle tilnærmelser til lederskap har blitt satt på prøve. Arbeidslivet slik vi kjenner det er i endring, og det stilles krav til nye lederferdigheter og kompetanse. Her får du Merete Hverven, CEO i Visma, sitt foredrag fra HR Forum 2020.

I foredraget snakker Merete Hverven om:

  • Fire særlige elementer som definerer suksessrike ledere
  • Hvordan kan dette kobles til fremtidens arbeidsliv?
  • Hva skal være HR sin rolle?