Går det an å trene ledere?

Gikk du glipp av Lederutviklingskonferansen? Få med deg diskusjonen «går det an å trene ledere?» spørsmål fra deltakerne til Jan Ketil Arnulf fra BI og Pål Voss i AFF her.

Her får du blant annet høre hvordan lederutvikling kan kobles mot eksisterende prosesser. Og hvordan forstå virksomheten og verden rundt nå når vi står i en situasjon men høy endringstakt og kompleksitet.