Er ledelse din smidige blindsone?

Smidige ledere blomstrer i kriser som den pågående pandemien. Det betyr ikke at de har alle svarene og later heller ikke som om de har det. Istedenfor innrømmer de at jobber med det ukjente – de etablerer noen få prinsipper for reisen og de hjelper sine team til å navigere gjennom det ukjente farvannet.

Nylig spurte vi 65 toppledere i selskaper som gjennomfører store agile eller smidige endringer, om å rangere den relative viktigheten av åtte ulike elementer. «Ledelse, kultur og atferd» ble rangert øverst. Vi spurte de samme lederne hvilke