Er du bekymret for å miste folka dine?

I dagens arbeidsmarked, med rekordhøyt antall utlyste stillinger, er denne bekymringen i alle høyeste grad en aktuell problemstilling. Er dette noe nytt som følge av pandemien? La oss glemme pandemien litt og se tilbake til «normalåret» 2018 og HR-undersøkelsen gjennomført av HR Norge og EY.

Undersøkelsen tok blant annet for seg temaet «Kampen om talentene eller kampen om alle». Tematikken, funnene og forslag til løsninger er i aller høyeste grad aktuelle i dag.

Hovedfunnene knyttet til temaet var: