Arbeidsliv sentralt tema under Arendalsuka

Arendalsuka er langt mer enn partilederdebatt og kjendiser i Pollen. Ikke minst står arbeidsliv sentralt. I år deltok HR Norge i to debatter.

Arendalsuka omtales gjerne som «demokratiets dansegulv», hvor det som er av interessegrupper, faglige grupperinger og aktører, politikere og andre debatterer, bygger nettverk, henter inspirasjon og kunnskap. Vi har også hørt det omtalt som «Dagsnytt 18 på stereoider» og «En særs folkelig og norsk variant av Davos». Alt har kanskje et snev av sannhet i seg.

I dette spennende kaoset av møteplasser, kommer HR Norge tilbake med rapportlansering og egne arrangementer i 2023. I år nøyde vi oss med å delta i to paneler, arrangert av henholdsvis NITO og Lederne.

"Er arbeidstakerne fritt vilt?" (i regi av Lederne)

Svaret på denne spissformuleringen, er selvsagt "nei".

I debatten fokuserte HR Norge på at situasjonen faktisk er den stikk motsatte. Nordiske land topper omtrent det som er av arbeidslivsstatistikker, det være seg om trivsel, tillitsvalgtes arbeidsforhold, work life balance samarbeid eller annet. Vi har et arbeidsliv som i det store og hele er veldig bra, og da må vi ikke drive med elendighetsbeskrivelser. Det finnes neppe noen som har det bedre. "Selvsagt finnes det drittsekker også i norsk arbeidsliv, men de er svært få og ingen er interessert i å skjerme dem", sa daglig leder Even Bolstad. "Så i stedet for å lage enda mer rigide lover, forskrifter og byråkrati, bør man heller vektlegge å finne og bruke de reglene som allerede finnes på disse få som ødelegger for så mange". Han poengterte også mer makt til tillitsvalgtsystemet fort kan bli et blindspor, rett og slett fordi en høy andel av verstingene finnes utenfor det organiserte arbeidslivet. I stedet bør Arbeidstilsynets styrkes med mer ressurser og målrettet til tilsyn, med fokus på utvekstene, var hans råd.

Han oppfordret også organisasjonene og særlig fagforeningene på å utnytte muligheten som ligger i at vi har underskudd av arbeidskraft, og at det å regulere før man eksperimenterer kan gjøre at man går glipp av muligheter. "Det er så til de grader arbeidstakers marked. Tillit handler om mot til å tørre å gi slipp. Tør å utfordre dere selv og vis dem den tilliten. Risikoen for å eksperimentere og delegere er liten når det er arbeidstakers marked og arbeidsgiverne strekker seg lengre enn langt for å møte ansatte sine behov og ønsker. Det blir lettere for dere å nå målene deres gjennom å heie og å bidra til å spre god praksis enn å bruke bremsepedalen og regulere praksis som uansett løper i forkant", var hans budskap.

Ledernes egen oppsummering av debatten finner du her
.

Illustrasjonsbilde:
Deltakere i debatten hos Lederne. Fra venstre: Daglig leder i HR Norge, Even Bolstad, nestleder i Lederne, Liv Spjeld By, direktør arbeidsliv og tariff NHO, Nina Melsom, moderator Erik Wold, stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Trine Lise Sundnes.


"Hjemmekontor - en gedigen likestillingsfelle"? (i regi av NITO)

Det kan det fort være og vi ser tendenser, sa HR Norge. På samme måte som foreldrepermisjon hvor familiene gjør valg som ender opp med at kvinnene taper terreng til den partneren de bor sammen med og som regel er en mann. Dette er noe alle taper på, både den enkelte, virksomheten og samfunnet. Hjemmekontor innebærer også et stort og høyst reelt dilemma, hvor kvinnens og familiens valgfrihet står er i direkte konflikt med mål om likestilling.. Dette er ingen ny problemstilling, sa Bolstad, og refererte helt tilbake til uttalelser fra daværende statsminister og for mange selve symbolet på norsk likestilling; Gro Harlem Brundtland.

Her er opptak av møtet:

Forside video