Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens

Mange HR-team opplever en massiv eksponering for kunstig intelligens, og det skjer i et raskt tempo, samtidig som HR skal fortsette å tiltrekke seg, beholde og utvikle talenter i organisasjonen. Spørsmålet er om du har på plass metodikken og kompetansen du trenger for å håndtere dette?

– Hvis vi ser rundt oss nå, så ser vi at tempoet blir stadig raskere. Der vi før brukte en plan for året eller toårs plan for hvordan vi skulle organisere arbeidet, vil vi nå få behov for raskere sekvenser med planlegging gjort i agile team med mer involvering av brukerne direkte. Syklusene som virksomhetene hadde før, møter ikke det raske tempoet, og det er her agilitet kommer inn, sier Riina Hellström, som trener ledere og HR-folk i agile arbeidsmetoder.

– Det er en eksplosjon av kunstig intelligens og automasjon, og det vil endre arbeidslivet fortere enn vi forventer. Kunstig intelligens har endret måten HR jobbet på, og endringer vil fortsette. Det vil forandre måten vi støtter organisasjonen på og hvordan ansatte vil arbeide hver dag. Vi trenger mer åpenhet rundt dette, for kunstig intelligens vil også hjelpe oss med å gjøre mer med høyere effekt, sier Riina.

– Hvordan passer agilitet inn med AI-adopsjon? Agile team har mer fleksibilitet og myndighet til å ta beslutninger effektivt istedenfor å vente på at ledelsen skal finne ut hva som er best å gjøre. Et agilt HR vil drive endringer fremover effektivt gjennom fortløpende testing og inkludering av brukerperspektivet.

Mange HR-team står overfor store utfordringer og forstyrrelser med kunstig intelligens, noe som krever rask respons, tidsriktig kunnskap og effektive arbeidsmetoder som agilitet.

Transparens, samarbeid og åpenhet

– Agilitet er ikke målet, men måten man jobber på i møte med endringer. Både HR og ledere ønsker nå å bruke agile arbeidsformer mer og mer. Med agile arbeidsformer vil det bli fokus på det som har true value, det som virkelig betyr noe. Det utvikles en tilbakemeldingskultur som bidrar til dette. Man involverer brukerne istedenfor at alt skal gjennom et styrerom. Agilt HR gir bedre samarbeid på tvers av funksjoner. Siloer forsvinner, og folk jobber bedre sammen. Så inkluderes brukerne for å skape riktig design fra begynnelsen.

Agilitet kan altså være et effektivt verktøy for å møte de store endringene som skjer nå. Med agilt HR er det å levere verdi en viktig prioritering. Agilt HR gir en smidig og verdibasert tilnærming til samarbeid og empowerment for ansatte, samtidig som det blir enklere å håndtere komplekse og hurtige endringer som skyldes kunstig intelligens og teknologi.

– Hvis du begynner med agilitet, skapes business agilitet, så det er ikke bare HR som involveres. Hele organisasjonen er med. Så denne formen for organisering ønskes ofte velkommen av ansatte fordi de involveres i organisasjonens verdiskapning og utvikling. Det skaper transparens og gir empowerment. Det blir en dynamikk som ikke avhenger av at lederne skal ta en beslutning.

– HR trenger å lære seg agilitet. Når de gjør det kan de skape mål, og bryte målene ned til mindre deler med planlegging og implementering av nødvendige tiltak til rett tid. Kundene og brukerne av HR-tjenester blir involvert tett på, og tilbakemeldinger blir brukt til «co-creating» sammen med ansatte og ledere. Da får vi laget «people products» som folk vil ha. Man trenger ikke å bygge alt ferdig med en gang, men bruk en steg-for-steg-praksis som involverer ansatte underveis. Det er agilitet, forklarer Riina.

Hun tror at 30-40% av HR-teamene ser på agilitet som sin hovedmåte å levere tjenester på, og at mellom 40-50% av arbeidet HR gjør nå vil bli utført av kunstig intelligens i løpet av de neste fem årene.

Skap reskilling og upskilling-muligheter

Riina mener at det vil være bra å skape karrieremuligheter for ansatte allerede nå med kursing i kunstig intelligens og ny kompetanse der det trengs. Her råder hun også til å vurdere etikken i hvordan vi går frem.

– Den massive eksponeringen for kunstig intelligens kommer enormt hurtig inn i arbeidslivet nå. Tilpasningen til kunstig intelligens skjer veldig fort og det blir viktig med «upskilling» der ansatte lærer hvordan de kan bruke kunstig intelligens, og «reskilling» for ansatte der størstedelen av jobben deres står i fare for å bli overtatt av kunstig intelligens. Alle trenger kunnskap om kunstig intelligens nå.

– Prøv å sette deg ned med folk for å identifisere roller som blir overtatt av kunstig intelligens. For eksempel vil kundeservice bli byttet ut med automatiske løsninger. Hvis du forstår hvilke roller som blir berørt, så kan du gi kurs etter behov. Kanskje vil du ikke rekruttere mer der du vet at kunstig intelligens kommer til å gjøre jobben. Det blir også viktig å vurdere etikken i hvordan vi går frem, så det er viktig at alle tar ansvar for å gjøre dette riktig. Ta en «agil approach». Skriv ting ned, gjennomfør steg for steg, og inkluder ansatte og ledere. Det er den eneste måten å håndtere kunstig intelligens på i tiden som kommer, avslutter Riina.

Riina kommer til konferansen Agile virksomheter 2024 som går 30. mai med foredraget "Agile approaches to AI in HR – Why will an agile approach help you succeed with adoption of new technology?" og workshopen "Building an “AI in HR” agile approach". Der vil hun snakke mer om hvordan agil metode kan hjelpe oss gjennom effektivisering og endring, ved å bruke AI-utvikling i HR som en case-studie, og hun vil fortelle om seks ideer for hvordan en agil tilnærming er essensiell i å utvikle og adoptere AI-løsninger.

Riina Hellström er grunnlegger av agilehrcommunity.com, og trener ledere og HR-personell i agile tankesett og agile arbeidsmetoder. Hun har to mastergrader, en i anvendt nevrovitenskap fra Universitetet i Middlesex i Storbritannia, og så er hun sivilingeniør fra Aalto i Finland. Hun har over 20 års erfaring fra lederutvikling og HR, og er en global pionèr i Agile HR. Agile HR Community leverer Agil HR-trening til HR Norges medlemmer.

Les mer Pil