Sikkerhet i en usikker tid

I en tid der teknologiutviklingen går raskere enn noensinne, så gir nye arbeidsmetoder nye muligheter. Det gir også nye muligheter for de som ikke vil oss vel. Med «hjemmekontoret» følger det en rekke teknologiske sikkerhetsbekymringer. Men det er ikke hele bildet.

På konferansen HR Tech 2022 31. mai kommer Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, for å snakke om hvordan vi kan bygge og opprettholde en sikkerhetskultur i organisasjonen og hva HR sin rolle er i dette.

- Hvilke sikkerhetsbekymringer er mest vanlig rundt hjemmekontor?

- At mulighetene for teknologiske sikkerhets- og kontrollmekanismer endrer seg når vi arbeider hjemmefra. Dette åpner for nye sårbarheter som vi dessverre har sett blitt utnyttet under pandemien. Det er også en risiko for at vi blir også mer sårbare for menneskelig manipulasjon og svindel. På hjemmekontoret har vi ikke har kollegaer i umiddelbar nærhet til å be om råd eller vurdere situasjonen som har oppstått.

- En av utfordringene med hybride arbeidssituasjoner er hvordan vi skal sikre de ulike arbeidsmiljøene på best mulig måte. Det finnes ikke bare én løsning på dette, da ditt hjemmekontor ikke er likt mitt hjemmekontor, sier Thon.

- Hva er de verste problemene de som ikke vil oss vel kan skape og hva er konsekvensen av disse?

- Tradisjonelt har vi vært mest bekymret for at uvedkommende skal få tilgang til å lese, se eller høre, noe de ikke skal se, lese eller høre. Dette er fortsatt viktig, men med den økte bruken av digitale løsninger og teknologi øker også risikoen for at noen tukler med dette som utfordrer integriteten til informasjonen og verktøyene vi benytter, sier Thon. Han poengterer at en av de aller største konsekvensene de siste årene er bortfall av tilgjengelighet. Når ingen av de digitale løsningene fungerer og virksomheten din ikke er i stand til å produsere/levere fordi de som ikke vil oss vel har overtatt kontrollen og krever penger for at virksomheten skal komme tilbake i normal drift.

- Hvordan skaper man en god sikkerhetskultur og hvilke elementer bør være med?

- Det er sammensatt. Men å skape en forståelse om at man er avhengig av at så mange så mulige på arbeidsplassen bidrar og gjør de riktige daglige rutinemessige gode valgene når det gjelder sikkerhet er viktig. Kunnskap om sikkerhet blir sjelden feil, så ansatte trenger å gis nok kunnskap til å kunne bidra i sikkerhetsarbeidet, sier Thon.

- Hva er HR sin rolle i dette?

- Allerede på 80-tallet var det noen som sa at; «sikkerhet er alt for viktig til å bli overlatt til sikkerhetsfolk. Men bør heller ikke overlates til ledere som ikke bryr seg»

- En god sikkerhetskultur eller virksomhetskultur er avhengig av en rekke fagområder. Dette er ikke bare et spørsmål om teknologi som teknologene har peiling på. Mest av alt er det snakk om mennesker, og hvem er det ideelt sett som skal ha kunnskap om dem? Jeg syntes det er soleklart og logisk at HR har en viktig rolle å spille i helhetsperspektivet når det gjelder sikkerhet og virksomhetskultur, avslutter Roar Thon.

Meld deg på konferansen og lær mer om hvordan du bygger sikkerhet i egen organisasjon.

HR Tech 2022 31. mai vil i år gå både fysisk og live streamet:
Se program og påmelding live på Clarion Hotel The Hub
Se program og påmelding Live Stream her

Forside program HR Tech 2022