Kultur for selvledelse med verdens første spillbaserte teamutviklingsapp!

I Telia har de jobbet med å bygge en kultur tuftet på selvledelse og høyt presterende team som et viktig fundament for at de skal oppnå sine strategiske mål om å ha de mest engasjerte medarbeiderne - fordi de vet at engasjement henger tett sammen med suksess.

På konferansen HR Tech 2022 som går 31. mai kommer Chris Hovde, Global People Movement Lead i Telia Company, med foredraget «Kultur for selvledelse med verdens første spillbaserte teamutviklingsapp». I foredraget får du høre mer om hvordan Telia skaper kultur for selvledelse og høyt presterende team blant annet gjennom verdens første spillbaserte teamutviklingsprosess.

- Hva er sentrale elementer for å bygge god selvledelse i Telia?

- Vi skal ha de mest engasjert medarbeiderne – det gir lykkelige kunder og fornøyde aksjonærer.
For å klare dette måtte vi bevege oss fra å kun være en arbeidsplass, til et sted de ansatte ønsker å være og gleder seg til å komme på jobb fordi de bidrar til noe større enn seg selv. Vårt mål har hele tiden vært å skape en kultur der alle føler de er en del av Telia.

- For at vi skal oppnå målet vårt med å være et verdi og meningsdrevet selskap, så må vi også ruste hver enkelt av våre 20 000 ansatte til å bli verdi og meningsdrevet i seg selv. Dette er et viktig element i det å utvikle folka våre til å bli gode selvledere både i eget liv og på jobb.

- For å inkludere alle ansatte og for at de skal lykkes gir vi alle muligheter til delta på treninger i å finne sin mening i livet og finne sine egne verdier. Vi påtvinger ikke selskapets verdi og meningsgrunnlag. Først når de har funnet sitt eget, ser vi om finner likheter med selskapet sine verdier og mening – men det viktigste er ditt personlige kompass, sier Hovde.

- Hvordan har dere bygget en kultur der alle i organisasjonen rustes til å bli gode selvledere?

- For det første har vi et solid treningstilbud som dekker hovedelementene i selvledelse, som er selvbevissthet, selvfølelse/selvtillit og selvstendighet. Som en del av dette handler det så om å bli god på å takle endring, samt samarbeide godt med andre. Når du først har tatt på din egen oksygenmaske, kan du så hjelpe andre.

- For at vi skal bli bedre sammen, har vi sammen med en partner og et par andre selskaper utviklet verdens første heldigitale spillbaserte teamutviklingsprosess, for å gjøre læring mer morsomt, spiselig i en travel hverdag og bedre tilpasset den hybride hverdagen vi nå alle lever i.

- Gjennom først å bygge trygge individer, kan vi også bygge modne team der alle tar ansvar og eierskap for teamets utvikling og fremdrift. Når man helt i toppen av modenhetstrappen begynner teamet å få karaktertrekk som mer ligner på autonome team, der leder fungerer mer som et aktivt medlem av teamet. Kanskje trenger ikke alle team lenger ledere i like stor grad i fremtiden når ledelse kan distribueres på alle teamets medlemmer?, undrer Hovde

- Hva har dere gjort for at alle team kan bli høytpresterende?

- Vi startet i 2018 med en vanlig fysisk teamreise hvor vi kjørte 430 team gjennom større heldagssamlinger, dette viste seg å være rimelig ressurskrevende og ikke så skalerbart. Resultatene talte allikevel for seg selv og vi så en økning i snitt på 16% i teamenes kvalitetsscore gjennom en prosess som strekker seg gjennom 8-12 måneder. Forskning viser at det tar den tiden å bygge gode team, så her finnes det ingen snarvei til mål.

- Ikke alle har mulighet til å møte fysisk eller sette av hele dager sammen. Blant annet har vi ansatte på våre kundesentre og butikker som utgjør 50% av de ansatte i alle land vi opererer. Vi måtte tilpasse opplegget til den travle hverdagen mange av folka våre der ute møter. For å få en mer effektiv prosess utviklet vi, i samarbeid med en partner, verdens første heldigitale spillbaserte app.

- Alle team får det samme rammeverket, men smarte algoritmer muliggjør skreddersøm for hvert enkelt team på bakgrunn av hvordan de scorer seg selv. Alle medlemmer av teamet er med i spillet og får lage sin egen avatar som ligner litt på seg selv. De begir seg så ut på en reise sammen og må løse oppgaver og utfordringer på sin vei.

- Gjennom spillet blir man bedre kjent med alle i teamet, man løser oppgaver både individuelt og sammen som team.
Så måles teamkvaliteten både før, under og etter reisen er gjennomført. Etter 8-12 måneder kommer forhåpentligvis teamet ut på andre enden som et høyt presterende team. Vi lover i hvert fall i snitt en 15% økning i teamkvalitet.

- Ved å bygge trygge team og trygge selvledere blir vi som individer også tydeligere på hva som er viktig for oss, vi blir mer bevisste på hva vi trenger for å prestere og da kan vi også prestere bedre sammen, avslutter Chris Hovde.

Ønsker du å vite mer om hvordan Telia har jobbet med selvledelse og team må du melde deg på HR Tech 2022.
Konferansen går både fysisk og som live stream, se program og påmelding.

Påmelding HR Tech 2022 31. mai på Clarion Hotel The Hub i Oslo

Påmelding HR Tech 2022 - live stream

Forside program HR Tech