Fra videomøte til VR

Frisk Forlag består av ni ansatte som sitter distribuert over fem lokasjoner og derfor var tidlig ute med å løfte samtlige fellesmøter fra video til VR. Hva har de lært som «early adopters» av denne teknologien?

På konferansen HR Tech kommer Lennart Krohn-Hansen, Gründer Frisk Forlag med foredraget "Fra videomøte til VR - fordeler og ulemper med neste generasjons møterom". Der får du høre mer om deres erfaringer og læringspunkter knyttet til reisen fra videomøter til VR-møter og hvordan bruk av VR kan berike samarbeider i en bedrift basert på dagens teknologi.

- Hva var årsaken til at dere løftet alle fellesmøter fra video til VR?

- Som en oppstartsbedrift hvor nesten alle sitter i ulike byer har vi siden starten brukt videomøter aktivt. Etter hvert som vi ble flere og flere ansatte så merket vi at energien på fellesmøtene forsvant mer og mer. Det ble vanskeligere å få til en god flyt i samtalene og de bekreftende små lydene (ah, ja, lurt etc.) uteble. I VR kom denne energien tilbake og alle ble igjen aktive deltakere, sier Krohn-Hansen.

- Hvordan fungerer møter med bruk av VR i praksis?

- I all hovedsak er det våre faste ukentlige statusmøte som blir holdt i VR. I VR sitter vi rundt en normalt møtebord hvor alle har tilgang til sin egen skjerm og kan se sitt fysiske tastatur inne i programmet.

- Vi bruker det samme oppsettet også for andre mer «aktive» møter, som strategi eller brainstorming, hvor det er mer enn fire personer til stedet. Med mindre enn fire deltakere er vår erfaring at vanlige videomøter fungerer like godt, sier Krohn-Hansen.

- Hvilke erfaringer og læringspunkter har dere knyttet til dette skiftet?

- VR fungerer utrolig godt når alle sitter på hjemmekontor eller spredt. Det er fremdeles noe rart med å ta på seg VR-briller når en sitter i samme rom som andre, så vi ser at ansatte da ofte velger å heller komme inn i VR-rommet via vanlig video, sier Krohn-Hansen.

- Hvordan kan bruk av VR berike samarbeidet i en bedrift basert på dagens teknologi?

- Vi tror VR har mest for seg på møter som krever stor grad av interaksjon mellom deltakerne. Brainstorming, drøftinger, strategimøter etc. På slike møter utgjør utstyret en betydelig forskjell og gjør at alle deltakere føler seg hørt. Det skaper også den nødvendige energien og flyten til at de gode ideene kan komme frem, avslutter Lennart Krohn-Hansen.

HR Tech 2022 vil i år gå både fysisk og live streamet:
Se program og påmelding live på Clarion Hotel The Hub
Se program og påmelding Live Stream her

Forside program HR Tech 2022