Den lærende organisasjonen

Utnytter vi det store potensialet som ligger i teknologi og læring? Har vi de rette systemene som støtter endringsdyktige organisasjoner? En lærende organisasjon må også tilrettelegge for endring og innovasjon gjennom vilje til endring.

Til konferansen HR Tech 2023 som går 11. mai kommer Terhi Benjaminsson og forteller hvordan bedrifter i dag bør ta en beslutning om å være en lærende organisasjon både for å fremme engasjement og innovasjon.

Få frem et vekstorientert tankesett i organisasjonen

– Med støtte fra teknologien og et utvidet syn på læring er lærende organisasjoner mulig. I dag er det mange som snakker om growth og closed mindset. Skal vi skape lærende organisasjoner, er det viktig med et growth mindset – å våge å tenke nytt, sier Benjaminsson.

– Det motsatte, «fixed mindset», bidrar til at vi ser kunnskap som «statisk» eller medfødt talent, når man i stedet bør se organisasjonens kunnskap som fleksibel og utviklingsdyktig. Hvordan du ser på deg selv og ansattes kompetanse kan ha stor betydning for hvor godt rustet arbeidsplassen er i vanskelige tider. Med et vekstorientert tankesett i organisasjonen er det naturlig å dele mer kunnskap og lære av hverandre.

Bedrifter bør være forandringsvillige og forberedt på å lære nytt. Det kan være å lære seg digitalisering eller datadrevet HR. Lærende organisasjoner bygger seg resiliente gjennom å være agile og nysgjerrige.

– Hvordan motiveres vi av kunnskapsdeling? Arbeidslivet har forandret seg. HR har forandret seg. Ansatte vil bruke sin erfaring i jobben sin og inspireres til utvikling. De vil vite hva som finnes av muligheter for å være motiverte i jobben.

Læring kan fremme motivasjon og sosial tilhørighet til jobben.

Hvilke trender påvirker læringsbehovet til en organisasjon? Hvordan kan systemer og teknologi støtte HR og læringsprosessene?

– Teknologi kan inspirere og gi oss ledetråder i form av tilgjengelige data om ansatte, for eksempel deres ferdigheter og ønsker for neste steg i karrieren. HR bør ta en rolle i å lede endring og bruk dataene til å fremme innovasjon og utvikling i selskapet.

HR handler ikke bare om mennesker, men også teknologi. For å hente frem potensialet i ressursene, trenger vi et godt system og gode strategier for læring og kompetanseutvikling.

– Å fremme en læringskultur i organisasjonen kan også bidra til å beholde ansatte. I dag som ansettelsesperioden har gått ned til ett til to år, er det første halvåret veldig viktig. Det koster kanskje over 200.000 å ansette noen, i tillegg til at man ofte mister produktivitet i forbindelse med rekrutteringen.

Nevrovitenskap gir innsikt i hvordan vi lærer

Hvorfor er nevrovitenskap viktig for oss?

Å forstå hjernen som til syvende og sist bestemmer hvordan folk lærer virker som et åpenbart mål når det gjelder å designe læring for hjernen. Kunnskap om hjernen og hvordan vi lærer, bidrar til evnen til å utvikle initiativ til læring og endring som har effekt.

– Noen tenker at vi ikke kan lære når vi blir eldre, men nevrovitenskap og forskning viser at hjernen er så fantastisk at vi kan lære nytt i voksen alder. Vi kan omsette det nye vi lærer til handling og praksis. Dette viser hvor viktig det er for individet med ny læring, og hjernen lærer fortere når vi er engasjerte og får bidra med, og bygge på egen erfaring.

– Læring er den viktigste evnen vi trenger i denne tiden vi befinner oss. Vi må satse på alle og ikke utelukke noen. Med denne felles læringen er man så forberedt og resilient som man kan bli på forandring. I tillegg må vi lede andre til å ta til seg læring.

– Spesielt i små og mellomstore bedrifter der man ikke har samme grad av spesialisering som i de større bedriftene, må man være veldig «agile». Da er det viktig at alle i organisasjonen er involvert med felles mål og retning, og åpen for å øke kompetansen. Får man til dette så skjer mye av utdanningen der vi befinner oss.

– Bygg en kunnskapsbank internt, og la det sosiale med læringen inspirere. Se på hva vi lærer av hverandre. Det er viktig å involvere ansatte her. Denne felles læringen er like viktig som en utdannelse.
Slik kan hele organisasjonen møte aktuelle utfordringer sammen.

Upskilling blir en av trendene

Vi kommer til å se mer av «refilling» og «upskilling» av kompetanse i fremtidens arbeidsliv, ifølge Benjaminsson.

– Mens en høyskoleutdannelse før kanskje kunne rekke i femten år eller til og med hele karrieren, så rekker en utdannelse i dag kanskje bare fem til syv år frem i tid, så er den utdatert. Vi kommer derfor til å behøve et mer «open mindset».

– Vi kan ikke bare rekruttere kunnskapen, vi må også skape og ivareta kunnskap internt. Med alle forandringene vet vi ikke alltid hva vi trenger, men vi gjør oss «resiliente» ved å være en lærende organisasjon, og navigere oss frem med den interne kompetansen,
sier Benjaminsson.

– Tradisjonelt har vi tenkt at utdannelse er så viktig, men i og med at vår verden har blitt så mye mer foranderlig, og vi er inne i store endringer med digitalisering, må vi være mer lærevillige i relasjonen til våre kolleger også.

– I dag kan vi ikke se vekk fra at kompetansen utvikles internt. Det kan være den viktigste strategien for å overleve. Å satse på upskilling gir ansatte en opplevelse av at de lærer, og en kultur for læring gjør at vi får en forståelse for hvordan en lærende organisasjon fremmer innovasjon sammen med sine ansatte, avslutter Benjaminsson.

På HR Tech-konferansen i mai vil du få høre mer om trendene som påvirker arbeidslivet fremover, hvordan teknologi kan forbedre arbeidshverdagen og gi verdifulle analysedata, og du får vite mer om 2022-rapporten Learning Management System i Skandinavia.

Les mer om HR Tech som går fysisk 11. mai.
Les mer om HR Tech som live stream 11. mai.

Forside program HR Tech 2023
Les mer Pil