Fra reaktiv rapportering til fremtidsmobilisering

HR blir stadig utfordret til å være mer strategisk, datadrevet, analytisk og forretningsorientert. I Gjensidige har de jobbet systematisk med HR-analyse og bygget sten for sten for å klatre oppover i det Bersin omtaler som «modenhetspyramiden» - nettopp med mål om å lykkes med denne ambisjonen.

Mette Bugge Bergsund sitter i ledergruppen i HR i Gjensidige og er fagansvarlig for Bedriftskultur og HR-analyse. Hun kan du høre på konferansen HR Analyser som går digitalt 9. desember med foredraget "Fra reaktiv rapportering til fremtidsmobilisering ved bruk av kunstig intelligens" hvor hun snakker om hva de fått til, hva det har krevd og hva nøkkelen var for å lykkes.

- Dere har jobbet systematisk for å være mer strategisk, datadrevet, analytisk og forretningsorientert og benyttet det Bersin omtaler som «modenhetspyramiden». Kan du kort beskrive hva «modenhetspyramiden» er?

Modenhetspyramiden:

Josh Bersin står bak den såkalte «HR analytics maturnity model». Modenhetspyramiden for analyse definerer 4 nivåer av modenhet, som sier noe om dybden og kompleksiteten man benytter i data og de analytiske kapabilitetene man besitter.

De fire nivåene vi i Gjensidige jobber etter er:

 • Nivå 1: Operasjonell rapportering
 • Nivå 2: Avansert rapportering
 • Nivå 3: Avanserte analyser
 • Nivå 4: Prediktive analyser og scenarioplanlegging

Hvilke kriterier jobbet dere ut ifra og hvordan satte dere mål og jobbet oppover i pyramiden?

- Pyramiden ble fort et naturlig orienteringspunkt med tilhørende ambisjoner, der de ulike nivåene reflekterer milepæler i vår prosess mot å bli et mer datadrevet, strategisk og forretningsorientert HR. Nivåene viser også tydelig at man må jobbe systematisk og bygge sten for sten for å klatre oppover. Med andre ord – skulle vi opp på nivå 4, var nivå 1-3 viktige forutsetninger for å lykkes. Datakvalitet og personvern er eksempler på elementer som bør på plass for i det hele tatt drømme om et nivå 3. I tillegg er det en del av en kulturell endringsreise der et analytisk mindset nødvendigvis må etableres over tid, og arbeidet med dashboard var følgelig et naturlig steg på veien.

- Gitt at vi også er et forsikringsselskap hvor hele vår forretningsmodell er bygget på (tradisjonelt sett historiske) data og datadrevne beslutninger, følger naturligvis forventningene til oss som HR-miljø med. Dette har nok også gitt oss et fortrinn i arbeidet med HR-analyse da forankringen og forventingen har vært der fra start, sier Bergsund.

Har dere fått til det dere ønsket?

- På mange måter, ja. Dette fordi vi kan si at vi har bevegd oss oppover i pyramiden, i alle 4 nivåene. Bevegelsene i nivåene er likevel ikke en lineær prosess, men en frem og tilbakegang der vi aldri blir «ferdige». Analytisk modenhet i HR er for eksempel noe vi jobber med kontinuerlig, og ikke minst at analysene ikke blir teater, et spill for galleriet, men faktisk noe vi agerer på og prioriterer ut ifra – i hele organisasjonen, forteller Bergsund.

- Fremover nå jobber vi også kanskje mer med et målbilde som ligger litt «på siden»/i tillegg av selve modenhetspyramiden, der det som blant annet blir viktig for oss fremover for å løfte oss ytterligere er å gå…:

 • Fra manuelt til automatisk
 • Fra å søke bevis til å identifisere
 • Fra analyse til handling
 • Fra operativt til enda mer strategisk og forretningsorientert
 • Fra innenfra til enda mer utenfra-inn (scenariomodellering)
 • Fra HR-perspektivet til forretningsperspektivet

- Kan du avslutningsvis si litt om hvilke erfaringer dere har gjort underveis og hva som er suksesskriteriene?

Erfaring:

 • Tålmodighet, ta tid til å jobbe systematisk, bygge sten for sten over tid for å bli modne nok og utvikle kapabilitetene som skal til for å lykkes.

Suksesskriterier:

 • Datakvalitet og sikkerhet
 • Datadrevne beslutninger er en del av vår kultur, vårt levebrød
 • Engasjement og opplevd verdi fra forretning
 • Partnerskap med IT og BI-miljø, og et analytiker-miljø vi kan sparre med og lære av.
 • Robust analyseteam, og evne til historiefortelling
 • Ha øynene og ørene der ute i form av eks HRBP og slik være forretningsorienterte og strategiske
 • Datafangst – eks. vår månedlige engasjementmåling
 • Infrastruktur

Du kan høre mer om hvordan Gjensidige har jobbet med HR analyse på konferansen HR Analyser digitalt 9. desember.

Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program HR Analyser 2021