Vil fremme kvinnelige talenter

Kunnskapsbaserte virksomheter og organisasjoner må tenke langsiktig når det kommer til hvordan utvikle og beholde talenter. Hva vil den nye generasjonen verdsette hos en arbeidsgiver? Har det blitt nye spilleregler for å vinne talenter?

Bente Liberg

Bente Liberg jobber som Chief Human Resources Manager i Crayon Group AS, der de har hatt stor suksess med interne utviklingsprogrammer for unge talenter. Gjennom et modulbasert opplæringsprogram tilegner de medarbeidere ny kunnskap rundt lederrollen og gir dem trygghet til å bygge interne karriereveier i selskapet.

Empowerment-program for kvinner

Det var i 2019 at Crayon lanserte et lederutviklingsprogram for å styrke likestilling og gjennom intern rekruttering få flere kvinner inn i ledende roller.

– Programmet fokuserer på egenutvikling og utvikling av lederegenskaper, innsikt i ledelsesteorier, Crayons verdier og hva som forventes av en god leder. Vi ser også på hvordan tilpasse lederstil for å møte team og medarbeider på deres premisser, med vekt på unike utfordringer og muligheter med å lede generasjon Z, forteller Liberg.

– Det startet med et empowerment – program for å få flere kvinner inn i lederstillinger. I en bransje som fortsatt er mannsdominert, er det viktig å ha fokus på lederutvikling for kvinner. Gjennom programmet synliggjør vi muligheter og jobber med personlig utvikling for kandidaten. Vi ønsker medarbeidere som står opp for seg selv og finner ut hvilken retning de ønsker å gå. Det er et HR-ledet program som gir innsikt i hva det vil si å være leder både med og uten personalansvar.

– Vi har et begrenset antall stillinger med personalansvar, men man kan også være leder uten personalansvar. Man er en lederskikkelse for det. Vi gir kandidatene i programmet verktøy uavhengig av om de blir leder eller ikke. Programmet har hatt veldig stor suksess. 80% har blitt forfremmet etter programmet, sier Liberg.

Crayon er en internasjonal organisasjon med totalt 4500 ansatte globalt. Som selskap vektlegger de at programmet skal ha et globalt nedslagsfelt og utvikle kvinnelige talenter uavhengig av hvor de er lokalisert. Målet er å legge til rette for karrieremuligheter både nasjonalt og globalt, og åpner også for karriereveier på tvers av landegrenser.

CSR og bærekraft tiltrekker

Mange fra generasjon Z er veldig opptatt av CSR og bærekraft. Det kan være viktig for valget av arbeidsgiver i dag.

– Vi har fått tilbakemelding fra nyutdannede om at de velger oss fordi vi er en bransje som positivt kan påvirke til det grønne skiftet gjennom tjenester og løsninger vi leverer. Vi har også prioritert bærekraft og miljøvennlighet når hovedkontoret her i Oslo flyttet til nytt bygg. Det kan bety mye for dem som er opptatt av bærekraft. Det er en ny tilnærming som vi må forholde oss til, og promotere i forhold til yngre kandidaters ønsker og behov.

– Like viktig er det å coache og utvikle nye medarbeidere som gjerne kommer rett fra skolebenken. Noen kommer inn med stor selvtillit og høye ambisjoner, men tidslinjen stemmer ikke alltid overens med organisasjonen og virkeligheten. Vi må ha en realitetssjekk og tilrettelegge for en forståelse av hva som lar seg gjøre og ikke. De er mer vant til å jobbe i team og liker det, men det er ikke alt som skal gjøres i team. Vi må sikre at de får både kunnskapen, ferdighetene og selvtilliten til å jobbe selvstendig også.

– Mange har ikke jobbet andre steder før Covid. De har ofte ønsker om fleksibilitet og hjemmekontor, og ser ikke alltid verdien av å komme til kontoret. Vår oppgave er å få dem til å forstå at mye verdifull læring og ikke minst innovasjon gjøres i samhandling med andre. Da er fysisk tilstedeværelse et fortrinn og senker også en viktig terskel når det gjelder det å be om hjelp, lære ved å samhandle med mer erfarne medarbeidere, og se verdien i den uformelle læringen som skjer også i den sosiale settingen, som praten ved kaffemaskinen, pauser mellom møter, i lunsjen og lignende, sier Liberg.

Kommunikasjon har blitt enda viktigere. Den må komme ofte og være tydelig.

– Vi må ha riktig plattform for å kommunisere og det er viktig at kommunikasjonen er klar og tydelig, gjerne også gjentas i flere kanaler og på ulike plattformer. Det er viktig å nå ut til alle, for eksempel hvis noen ikke er til stede på møter. Vi bruker mye intranett og samhandlingsverktøy, både gruppebasert og for hele selskapet.

Crayon har jevnlige lokale og globale allmøter og bruker også filmer som de deler på intranett. De har et eget spillområde der de kan møtes sosialt. I tillegg har de en sosial klubb som drives av ansatte. De har sosiale arrangementer for ulike interesser og behov internt for å ha en balanse i forhold til ulike aldersgrupper.

Er du ikke medlem?

Som medlem får du medlemspris på konferansen og tilgang til en rekke andre fordeler som du kan dra nytte av i jobben din. Se medlemsfordelene og hvordan du melder deg inn.

Icon
Bli medlem!

Flere artikler

LU2023 Tale Ken Gøran
Lederutvikling
Lederutvikling i Statens vegvesen
Lederutvikling i Statens vegvesen
Per Magnus Thompson3
Lederutvikling
Hvorfor er lederes barndom et tema i lederutvikling?
Hvorfor er lederes barndom et tema i lederutvikling?
Åshild Mongstad
Lederutvikling
Er det fortsatt stilig å være travel?
Er det fortsatt stilig å være travel?