Hvorfor er lederes barndom et tema i lederutvikling?

Barndom har i lang tid vært et tema på mange lederutviklingsprogrammer. Nyere forskning gjør at det i større grad enn før ligger det til rette for å praktisere evidensbasert lederutvikling - også når barndom står på agendaen.

Lederutviklingsprogrammer har ofte som mål å fremme selvinnsikt hos den enkelte leder. Det er flere gode grunner det. Å forstå seg selv bedre, danner grunnlaget for å jobbe med personlig utvikling. Videre gir selvinnsikt en forståelse av hva