Teknouka - et digitalt Tupperware party

Alle jobber med digitalisering, også Lørenskog kommune. Med knapphet på tid og ressurser måtte de finne nye måter og løfte kompetansen på og samtidig skape entusiasme og stolthet. Dermed skapte de Teknouka, et digitalt Tupperware party for digital kompetanseutvikling.

På Kompetansedagen 6. mai kommer Sidsel Nordhagen, direktør for styring og virksomhetsutvikling i Lørenskog kommune, og forteller hva teknouka er og hvordan de jobber med digital kompetanseutvikling.

- Hva er teknouka og hvorfor satte dere i gang denne?

- Teknouka ble til som en ide i 2017 hvor vi så at vi hadde utfordringer både med å få folk til å komme på kurs (som da gjerne var halvdagskurs i kursrommet på Rådhuset med en viss frekvens), vi forsto at folk ikke helt skjønte hva digitalisering er og vi ønsket å inspirere folk til tjenesteutvikling og digitalisering. Vi var innom ulike konsepter til vi landet på teknouka, med kurs hver dag og en dag – teknodagen – for inspirasjon og det vi kalte «tupperwareparty» - at leverandører kan komme og vise fram produkter som vi har i sortimentet, sier Sidsel Nordheim.

- Har pandemien tvunget frem nye måter å jobbe med kompetanseutvikling?

- Ja, helt klart! Det ene er at vi har måtte utvikle opplæringspakker for ansatte som blir omdisponert til andre oppgaver (noe som har vært gjort gjennom hele pandemien). Vi har også måtte gjøre om fysiske kurs til webinarer/e-læring og ser at dette også har en veldig positiv effekt ved at folk kan ta kurs når det passer dem, sier Nordheim.

- Hvem deltar på teknouka og hvordan gjennomføres dette?

- På teknouka kan alle ansatte delta. I praksis er det gjerne de som har kontorjobber som har deltatt på de fysiske kursene, det er ikke så lett for en lærer å gå fra klassen for å delta på kurs. Når vi nå har gått over til digitale kurs ser vi at det er mye enklere for folk å delta. Både å delta «live», men også å se kursene i ettertid. Kursene ligger tilgjengelig på intranett og kan ses på når som helst. Vi har da en kursoversikt hvor folk melder seg på, og så har vi teknodagen med ulike foredrag. De aller fleste bidragsyterne er interne. Dette gir også en kompetanseeffekt for foredrags- og kursholderne ved at en får prøvd seg internt, forteller Nordheim.

Evaluerer dere mellom hver gang og måler utviklingen?

- Vi evaluerer etter hver teknouke. Jevnt og trutt har vi fått økt oppslutning, og vi får både ros og tilbakemeldinger om forbedringspotensialer.

- Av ros så er det gjerne utsagn som «Bra», «Veldig inspirerende å høre om hva andre får til», «Lærer mer om kommunen». Vi hører også at folk er fornøyd med å se på utstyr fra leverandørene. Det er også svært gode tilbakemeldinger på kortere og mer poengterte kurs slik at folk kan «shoppe» det de har behov for. Folk vil gjerne ha kurs med varighet på 45 minutter i stedet for en klokketime.

- Vi ser også at flere, gjerne ledere, ønsker at kurskalenderen settes lenger tid i forveien, det er ofte travle kalendre og folk vil gjerne ha 2 – 3 måneders varsling. I praksis er dette vanskelig å gjennomføre, avslutter Sidsel Nordheim.

Les mer om Kompetansedagen 2021 som går digitalt 6. mai her.

Forside program Kompetansedagen 2021