Statens vegvesen - Vi er «Digitalt på vei»!

Statens vegvesen (SVV) rullet ut prosjektet Digitalt på vei på den siste dagen i januar. Målgruppe for Digitalt på vei er samtlige medarbeidere inkludert ledere, og er gjort tilgjengelig på SVV sin interne læringsplattform - Kilden.

Karianne Demarteau

Karianne Dannevig Demarteau, seksjonssjef for Kompetanse i Statens vegvesen kommer til HR-konferansen for offentlig sektor med foredraget «Digital på vei!». Her forteller hun om hvordan SVV har laget rammer og utarbeidet en ressursbank for utvikling av digital kompetanse.

- Kan du si litt om hvorfor SVV har satt i gang en kartlegging over medarbeidernes digitale kompetanse?

- Vi har hatt Statens digitaliseringsstrategi som bakteppe. Der kan vi blant annet lese at ledere og arbeidstakere i både private og offentlige virksomheter mangler nødvendig kompetanse til å se og nyttiggjøre seg mulighetene teknologien gir. I tillegg har vi etatens egne toppmål hvor ett av dem omhandler å levere billigere og bedre tjenester til våre brukere.
Vi ønsker å få til mer for pengene, sier Karianne Demarteau, og gjøre hverdagene enklere for deg og meg, og næringslivet. For å få det til, skal vi benytte teknologi og digitale verktøy. Å nå digitaliseringsmålene har høy prioritet. I starten er det da viktig at vi har presis informasjon gjennom kartlegging om hvilket nivå medarbeiderne befinner seg på.

- Vi spurte oss hvordan dagens digitale kompetansesituasjon er i Statens vegvesen, sier Demarteau. Det ble utarbeidet og sendte ut en spørreundersøkelse utført av Norstat. Undersøkelsen ble sendt til et representativt utvalg medarbeidere. Resultatet gave oss godt innblikk i situasjonen.
Det viste seg at nesten alle oppgir at de har bruk for digitale verktøy for å utføre oppgavene sine. 66 % sier de har tilstrekkelig kompetanse og 33 % mener de har tilstrekkelig oversikt over hva som forventes av digitalkompetanse.
Alle i Statens vegvesen skal ha samme mulighetene for digital utvikling, uansett arbeidsoppgaver. En slik innsikts-undersøkelse var nødvendig, slik at vi kunne skape opplæringstiltak som traff alle.

Prosjektet «Digitalt på vei» ble etablert.

- Prosjektet besto i utgangspunktet av måling av digital kompetanse, digitalt rammeverk og kompetansekrav, digital transformasjon og ledelse, samt verktøy for ledere. Disse delprosjektene har etter hvert blitt justert.

Digital Bruker

- For å nå alle medarbeiderne, måtte det defineres forskjellige nivå med tilhørende underkategorier. Nivåene fikk betegnelsene: Digital bruker (som det laveste trinnet), Digital utforsker, Digitalt fornyer og Digital pådriver. Disse kompetansenivåene ble illustrert med ei kompetansetrapp. Kompetansetrappa er et symbol på at vi beveger oss oppover og samtidig framover. Det ble deretter laget underkategorier til nivåene Bruker og Utforsker. Disse kategoriene dannet i sin tur utgangspunkt for kompetansekravene som ble utarbeidet. Det ble tidlig klart at kategorien Informasjonssikkerhet og personvern måtte være obligatorisk for alle medarbeidere uavhengig av kompetansenivå. Informasjonssikkerhet og personvern er viktig å ivareta i digital opplæring, sier Demarteau.

- De digitale kompetansekravene førte til en stor ressursbank av videoinstruksjoner, nano-læring, animasjoner, samtaleverktøy og webinar-opptak. En «buffet» av opplæring, der det er opp til hver enkelt å finne ut hva de ønsker og har behov for å lære.

- Vi ønsker å fremme en kultur der vi støtter og lærer av hverandre. I dette prosjektet har ulike faggrupper jobbet tett for å komme fram til den beste digitale opplæringsløsningen. Det har vært viktig for oss at alle medarbeidere skal få anledning til å henge med i den digitale utviklingen og dermed inkluderes i Digitalt på vei, avslutter Karianne Demarteau.

Ønsker du å vite mer om hvordan SVV har jobbet med digitalisering av hele virksomheten kan du høre Karianne Dannevig Demarteau, seksjonssjef for Kompetanse i Statens vegvesen på HR-konferansen for offentlig sektor. Hun kommer med foredraget «Digital på vei!»

Les mer om HR-konferansen for offentlig sektor og se program og påmelding her.

Forside program HR-konferansen for offentlig sektor

Flere artikler

AI kompetanse credit:Khanchit Khirisutchalual
Kompetanseutvikling
Ferdighetsdrevne organisasjoner i KI-tidsalderen – et strategisk skifte
Ferdighetsdrevne organisasjoner i KI-tidsalderen – et strategisk skifte
Trøtt dame ved PC
Kompetanseutvikling
Kompetansemangel - den største bekymringen til HR-direktørene
Kompetansemangel - den største bekymringen til HR-direktørene
Dame og mann hilser med knoker
Kompetanseutvikling
Virksomheten mangler kompetanse, men ikke jeg
Virksomheten mangler kompetanse, men ikke jeg