Skatteetaten rigger seg for fremtiden

Skatteetaten lanserte i 2022 en ambisiøs strategi med mål om å bli en mer produktorientert og datadrevet etat. Med ny retning og nye mål som endrer oppgaveløsningen, kom også behovet for nye kompetanser. Her får du et webinar om Skatteetatens interne kompetanseprogram.

For å bidra til å realisere strategien og fremtidens oppgaveløsning, ble et internt kompetanseløp utviklet.

I dette webinaret får du høre mer om:

  • Skatteetatens ambisiøse strategi, og om det interne kompet