Kan mobilspill redde liv i bygg og anleggsbransjen?

Da smitteverntiltakene satte en stopper for fysiske møter fikk alle 1600 ansatte i Mesta en oppgave: Ta valg som redder livet til kollegaene dine – i et mobilspill!

I Mesta arrangerer de årlig Sikkerhetsuka, hensikten er å styrke sikkerhets- og HMS-kulturen. Mai Oldgard som er direktør for organisasjon og bærekraft kommer på Kompetansedagen 6. mai for å fortelle hvordan de har tatt i bruk gamification i oppæringen.

- I Mesta kommer sikkerhet først, og alle som jobber i produksjonen gjennomgår sikkerhetsopplæring. Når man har fullført sikkerhetskurs får man et klistremerke på hjelmen hvor det står «Jeg bryr meg» - noe som er grunnleggende i HMS-kulturen vår. Alle har et ansvar for å forebygge skader og ulykker. Vi arrangerer Sikkerhetsuka årlig for å styrke bevisstheten rundt dette. Hver dag gjøres det risikovurderinger, men under Sikkerhetsuka løfter vi blikket og engasjerer alle i store og små temaer som har verdi i arbeidet som gjøres resten av året, forteller Oldgard.

- Hva gjorde dere da Koronaen med sine smitteverntiltak satte stopper for de aller fleste fysiske møteplasser?

- Normalt sett er Sikkerhetsuka en tid hvor vi samler ansatte fysisk. Det ble selvsagt ikke mulig i 2020. Vi hadde diskutert å ta i bruk gamification i opplæring tidligere. Da korona kom, ble vi nødt til å tenkte nytt for å nå ut til alle ansatte. Det ble derfor en god anledning til å kaste seg ut i spillopplæringens verden. Med utfordringer tidsmessig ble vi også nødt til å være fornøyd med «godt nok», sier Oldgard.
- Jeg hadde nok innledningsvis en ide om at denne type produksjon ville være omfattende og kreve avansert teknisk utstyr. At det slett ikke ble slik, var et av de mest positive læringspunktene. Jeg forteller mer om det i foredraget!

- Dere benyttet spill, men kan et spill bidra til bevisstgjøring og adferdsendring på individnivå?

- Vår opplevelse er at dette har skapt en endring i sikkerhetsarbeidet, fordi de ansatte ble mer delaktige. Det at spillet ble en «snakkis» håper vi kan tjene som en inngang til å ta opp situasjoner knyttet til sikkerhet i arbeidshverdagen. Kanskje det nå blir lettere å snakke om vanskelige situasjoner som våre folk står oppe i hver dag og være mer åpne med hverandre? Men, det er helt klart at sikkerhetsarbeid er en kontinuerlig prosess, og vi er ikke i mål med et spill.

- Dette er første gang vi har tatt i bruk spill, men det ble en veldig god erfaring for oss og vi ønsker å ta det i bruk igjen i fremtiden, sier Oldgard. For en organisasjon som vår med 1600 ansatte spredt fra nord til sør over et langt land, med arbeid som foregår sent og tidlig og arbeidsoppgaver som spenner fra rassikring og brurehabilitering, via brøyting og salting til kontorarbeid, med alt imellom der, hadde det absolutt sine fordeler å ta i bruk denne type digitale verktøy.

- Hvordan har dere klart å skape sterke opplevelser fra virkeligheten gjennom en virtuell verden?

- Det ble viktig å gjøre caset vi brukte i spillet så realistisk og relevant som mulig. Vi brukte ekte bilder fra ulykker hvor Mesta kjøretøy har vært involvert. Vi forsøkte å bruke ord og uttrykk fra Mesta-hverdagen. Vi utviklet et digitalt Escape room, og det var også viktig for oss med et såpass dramatisk case, for å spille på følelser. I researchen før vi satte i gang produksjon fant vi ut at det å spille på nettopp følelser er en viktig faktor for at budskapet fester seg til hukommelsen, sier Oldgard.

- Hva har dere lært og hvordan har dere evaluert når dere har tatt i bruk ny teknologi?

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant de ansatte etter endt Sikkerhetsuke. Da fikk vi deres tilbakemeldinger på spillet. Vår opplevelse er at dette har gitt oss en anledning til å snakke om sikkerhet i hverdagen, og at spillet bidro til å aktualisere problemstillinger som er viktige for oss i Mesta.

- Hvordan ser fremtiden ut i deres bransje?

- Infrastruktur blir bare mer og mer spennende og utfordrende. Mesta er spesielt opptatt av å tenke bærekraft i alt vi gjør, stort og smått. Vår bransje er ganske tradisjonell og har ikke alltid vært først på. Som en stor aktør ønsker Mesta å være toneangivende. Vi har satt oss klare klimamål:

- Redusere CO2-utslipp med 50 % innen 2030.

- Redusere avfall med 20 % og bidra til 90 % materialgjenvinning av avfallet.

- 50 % av innkjøpte varebiler skal være elektriske og tomgangskjøring skal reduseres med 25 % innen 2025.

- Vi tar også i bruk digitalisering i langt større grad enn tidligere og har som ambisjon å bli bransjens digitale mester. Bærekraft og digitalisering går hånd i hånd avslutter Mai Oldgard.

Mer om hva Mesta gjør for å styrke opplæringen i sikkerhet og HMS kan du høre på Kompetansedagen 6. mai.

Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program Kompetansedagen 2021