Fra prosjekt til produkt i et big bang

Stadig flere offentlige virksomheter skal nå reorganiseres til å jobbe tverrfaglig og brukersentrert. Intern kompetansedreining viser seg å bidra til både fart på digitalisering og eierskap i organisasjonen. I dette foredraget får du høre mer om hvordan fokus på intern kompetansedeling har vært nøkkel til suksess i Innovasjon Norges digitale reise.

I dette foredraget fra HR-konferansen for offentlig sektor 2023 snakker Unn Elin Hatlelid, leder for avdeling digital forretningsutvikling og portefølje om hvordan Innovasjon Norge har gått fra prosjekt til big bang. Her får du