De beste strategiene for læring – spill hjernen god

Mye av det vi lærer er glemt innen få uker. Men det trenger ikke å være slik. Hjernen vår har nærmest ubegrenset kapasitet for læring. For å utnytte dette må vi lære på en måte som er tilpasset hvordan hjernen lagrer ny informasjon og ferdigheter.

I dette foredraget med Olav Schewe, fra Kompetansedagen 2022, får du høre hvordan hjernen lærer best og hvordan kunnskap om dette kan brukes til å legge til rette for mer effektiv læring i virksomheter.

  • Hvordan hjernen lærer best