Fremtidens kompetansebehov

Offentlig sektor må forholde seg til fremtidens kompetansebehov på en annen måte enn tidligere. Hvordan skal man levere på livslang læring, samtidig som man skal effektivisere arbeidsprosesser og står i store omstillinger? Her får du Camilla Tepfers foredrag om fremtidens kompetansebehov fra HR-konferansen for offentlig sektor 2020.

Hør mer om:

  • Fire kritiske fremtidskompetanser
  • Markussen-utvalget: Hvordan skal Norge lykkes med livslang læring?
  • Hvordan HR kan ta grep med de ressursene som er tilgjengelig