Konserndyret på Sørlandet

— Jeg fant jeg fort ut at jeg er det jeg kaller «corporate animal», sier Katja Lehland. Ukens HR-profil har base i Kristiansand, og trives best når hun har tusenvis av kolleger.

Katja lehland oppslag 4

Her er en gåte: Et industriselskap eid av kinesere med tysk styreleder, finsk HR-direktør og hovedkontor i Oslo. Produktene finner du igjen i alt fra mobiltelefoner til air bags. Hvilket selskap er dette?

Hvis du gjettet Elkem gjettet du riktig. Ikke alle vet at den tradisjonsrike, norske industrivirksomheten siden 2011 eies av det kinesiske industrikonglomeratet Bluestar, som igjen eies 80 prosent av det statseide ChemChina.

Siden Bluestar overtok Elkem har Elkem kjøpt en rekke andre selskap rundt i verden. Sist inn var Fesil i Rana. Men Elkem har verk og salgskontorer i hele verden fra Nord- og Sør Amerika, til Europa og Asia. Deres nyeste divisjon Bluestar Silicones International, som ble en del av Elkem i 2015, eier også virksomheter over hele verden.

Det kinesiske eierskapet fungerer meget bra, skal vi tro ukens HR-profil, Elkems global Senior Vice President, HR, Katja Lehland.

— Det er meget positivt for Elkem, sier hun. — Våre eiere er industrielle, tenker langsiktig og er profesjonelle, sier Katja. — De følger opp selskapet gjennom styret, og våre ansatte har nok ikke merket så mye annet enn at vi har vokst mye siden 2011, og at vi leverer svært gode resultater.

— Har kineserne et ufortjent dårlig rykte?

— Har de så dårlig rykte, da? Jeg har jobbet med kinesere i mange år. Hvis du ikke tenker på mange år tilbake med dårlige billige kinesiske varer, så opplever ikke jeg at kineserne har et dårlig rykte.

Bluestar kom inn på eiersiden rett etter at den politiske «istiden» mellom Norge og Kina startet i 2010, da Nobel-komitéen tildelte fredsprisen til Liu Xiaobo. Vi jo spørre:

— Hvordan påvirket bråket omkring Nobel-prisen dere?

— Svært lite, egentlig. Det var en stund vanskeligere å få visum. Så har vi hatt noen episoder hvor verksbesøk ble avlyst fra kinesisk side fordi politikere skulle være med. Ellers ingenting.

Katja har 100-150 reisedager i året. Hennes typiske arbeidsdag tilbringes gjerne i fly og hotellrom.

– Siden Elkem har verk og enheter på alle kontinenter, innebærer min typiske arbeidsdag reising. Det kan være en kort tur til et av våre verk i Norge eller Europa, men også en lengre reise til enten Asia, Sør- eller Nord Amerika. Agendaen på mine besøk er typisk deltagelse i et styremøte hvor vi følger opp enhetens måloppnåelse og diskuterer planer og strategien videre. Jeg kombinerer alltid disse styremøtene med oppfølgning av HR lokalt og oppfølgning og lederstøtte til den lokale verkssjefen og ledergruppen.

Katja er født og oppvokst i Finland. 21 år gammel forlot hun hjemlandet, og har aldri vendt tilbake annet enn for besøk. Hun studerte i København, og tok jobb hos Nokia i Danmark. Hun har også jobbet for det sveitsiske Schindler og det britiske United Biscuits.

For 11 år siden begynte hun i Elkem og slo seg ned i Kristiansand med sin sørlandske ektemann og to små unger.

– Jeg traff min mann da jeg jobbet i København, forteller hun. – Vi har dratt hverandre rundt i verden på ulike jobber og byttet på å være hjemme. Til slutt valgte vi å slå oss ned her i Kristiansand. Mannen min er fra Grimstad, men jeg insisterte på at det i det minste måtte bli Kristiansand for oss. Jeg trives godt med det, men må nok innrømme at det kanskje ikke hadde vært helt det samme om jeg ikke hadde min internasjonale jobb. Alt er jo så fantastisk enkelt i en såpass liten by. Uansett hvor jeg skal, tar det 15 minutter med min el-bil.

«Alt er jo så fantastisk enkelt i en såpass liten by. Uansett hvor jeg skal, tar det 15 minutter med min el-bil.»

– Hvis du skulle velge en kultur, norsk, finsk eller noen av de andre du har levd i, hvilken er din favoritt?

– Jeg er nok ganske omstillbar. Jeg lærer lett språk, og i dag føler jeg meg mer hjemme i den norske kulturen enn den finske. Jeg tenker på norsk. De finske røttene er der selvfølgelig, og det er en stolt arv jeg er glad for å ha med meg, men jeg har jo ikke bodd der på nesten 30 år.

– Hvilke reiseplaner har du nå?

– Trondheim, Oslo og Sør-Afrika. Så blir det en tur til Kina snart igjen.

– Du oppdrar barna dine via Skype?

– Ha-ha, nei så galt er det absolutt ikke. Jeg er på grensen til plagsomt sterkt til stede for dem når jeg er hjemme. Familiemiddager står høyt i kurs, og jeg er dypt engasjert i skole og aktiviteter. Men i årenes løp har jeg reist mye og har nok også kjent på dårlig samvittighet. Til gjengjeld kan barna i dag snakke både finsk, dansk, tysk og fransk i tillegg til norsk og engelsk, så de får noe nyttig med seg.

«I dag føler jeg meg mer hjemme i den norske kulturen enn den finske. Jeg tenker på norsk.»

— De sier du har gjort store ting med HR i Elkem, at du har omformet HR totalt. Hva handler det om?

– Det er hyggelig at noen har sagt det. Da jeg kom til Elkem for elleve år siden var vi HR-messig et meget norsk selskap. Utestasjonering for eksempel handlet bare om å sende nordmenn ut i verden uten å tenke på at vi hadde en stor global organisasjon med mye kompetanse også andre steder enn i Norge. Jeg har fått være med på å endre tankesettet og det er meget viktig for meg at vi aldri snakker HR uten å snakke virksomhetsstrategi og bedriftens mål. Hva er det den aktuelle enheten, verket, divisjonen, lederen eller teamet skal oppnå? Det er det som danner grunnlaget for alt HR skal foreta seg. HR er en hjelpekjede til verdiskaping og driver av organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling i Elkem.

– Min viktigste oppgave er å oversette forretningsstrategien til HR-strategi. Det er en klar forutsetning at jeg og mitt HR-team forstår business, og at alt som HR foretar seg skal bidra til verdiskaping og implementeringen av forretningsplaner og strategi.

– Hvordan og hvorfor ble du i første omgang tiltrukket til HR?

– I ung alder sto jeg overfor et valg i et selskap som hadde vokst og nådd den størrelsen at man trengte en HR-ansvarlig. Min leder gav meg valget: jobbe med HR eller «gå business-veien» for eksempel innen salg eller økonomi. Jeg valgte HR.

– Grunnen er ganske enkelt at jeg trives godt med å jobbe med mennesker, finne løsninger som motiverer både ledere og medarbeidere i sine oppgaver – og jeg hadde også funnet ut at jeg var ganske god til det. God til å virkelig lytte til folk, og sammen med dem finne veien videre.

– Hvordan har veien til der du er i dag vært?

– Jeg tror man blir god til det man liker, finner interessant og utfordrende. Jeg er så heldig at jeg er blitt headhuntet til alle mine jobber og har, siden jeg tok valget, jobbet i tre store internasjonale konsern med 40-60.000 ansatte, med HR-ansvar for enten de nordiske landene, Europa eller globalt.

– Jeg hadde også en kort periode som konsulent. I den tiden fant jeg fort ut at jeg er det jeg kaller «corporate animal». Jeg trives med å forstå business og basert på det sette retning og mål for HR og stå ansvarlig for faktisk også levere og gjøre det jeg har sagt at vi skal gjøre. Som konsulent analyserer man situasjonen utenfra, gir gode råd og går. Det er ikke noe for meg.

«Jeg trives med å forstå business og basert på det sette retning og mål for HR og stå ansvarlig for faktisk også levere og gjøre det jeg har sagt at vi skal gjøre.»

– Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer akkurat nå?

– Vi har mye fokus på kontinuerlig forbedring i Elkem. Elkem er konkurranseutsatt globalt i en syklisk industri, og det krever at organisasjonen vår og hver ansatt hver dag leter etter potensialer og forbedringsmuligheter. Utfordringen for HR i dette er å utvikle ledere, ansatte, en organisasjonsform og en bedriftskultur som ikke «går lei» og mister gnisten og fokuset på kontinuerlig forbedring.

– Videre er det et viktig fokusområde for oss å ivareta de kritiske kompetansene i Elkem. Her må vi tenke globalt, identifisere både hva som er kritisk og sørge for nødvendig kompetanseoverføring og utvikling.

– Hva er dine og din virksomhets største HR-utfordringer over en 3-5 års horisont?

– Å sørge for at vi utnytter ressursene optimalt. Vi har mye kompetanse i selskapet, men den kan være både geografisk og demografisk feil dimensjonert. Da er det viktig at HR tenker langsiktig og igjen; kjenner til og forstår forretningsstrategien. På den måten kan vi sørge for at de nødvendige kompetansene er tilgjengelige på rett nivå og «mengde», til rett tid og rett sted – globalt.

– Har du en spesialisering i HR? I så fall, hva er det viktig for oss andre å vite om denne spesialiseringen?

– Jeg er nok en generalist i kraft av min fortid som leder for diverse HR-funksjoner. Har derfor vært bort i alle HR-disipliner og har også opparbeidet meg en ganske solid internasjonal erfaring, siden jeg har både jobbet og bodd i mange land etter hvert.

– Hva er det beste ved jobben din?

– Alle utfordringene som et internasjonalt konsern møter i denne evig forandrende verden. Det er utrolig interessant og motiverende å jobbe med dyktige mennesker i alle typer funksjoner fra drift og produksjon til FoU til salg og markedsføring, og med mennesker fra hele verden med all det kulturelle mangfoldet det bringer med seg.

– Hva liker du minst?

– Jeg er nok ikke så begeistret for det administrative som HR også må ta seg av. De administrative tjenestene må selvfølgelig alltid være korrekt levert med høy kvalitet og hastighet. Jeg har heldigvis en HR organisasjon med dyktige spesialister, som ivaretar disse oppgavene, men noe administrasjon havner hos meg også.

– Hvorfor er HR viktig?

– Jeg har vært innom dette allerede – men det er nå slik at det er mennesker som implementerer strategier. Disse menneskene skal være kompetente og motiverte, og det er linjeledelsens ansvar. HR er en viktig støttespiller for linjeledelsen og HR må også tenke langsiktig og utvikle organisasjonen, ledere og ansatte til å være i stand til å levere på bedriftens mål.

– Hva er dine tre beste råd til de som vurderer en karriére i HR i dag?

– Du må ha en høy grad av personlig integritet og ønske og evne til å forstå den businessen som din bedrift driver med. Fokuserer du på de to tingene, vil du kunne utvikle deg innen HR og nå langt. Du må være god til å lytte, og så må du være løsningsorientert, slik at du sammen med dine kunder, det vil si ansatte og ledere i din organisasjon, finner veien videre også i noen ganger krevende og fastlåste situasjoner.

– Hvem vil du gjerne lese om i en senere HR-profil?

Hilde Aasheim, Hydro. Nå divisjonsansvarlig, har tidligere også jobbet innen HR.

— Det er notert.

«Du må ha en høy grad av personlig integritet og ønske og evne til å forstå den businessen som din bedrift driver med.»
Katja lehland thumb 2
Katja Lehland.

HR-profilen Katja Lehland

Nåværende: Elkem AS

Tidligere: Agder Energi, Elkem AS, Silicon Materials, Schindler Elevator Corporation

Arbeidserfaring

  • 2011 –> i dag: Senior Vice President Human Resources and EBS (Lean), Elkem AS
  • 2012 – 2015: Styremedlem, senere nestleder i styret, Agder Energi
  • 2009 – 2011: HR-direktør, Elkem AS, Silicon Materials
  • 2006 – 2009: HR manager, Elkem AS, Materials
  • 2004 – 2006: Nordic HR Manager, Schindler Elevator Corporation
  • 1998 – 2000: Nordic HR Director, United Biscuits
  • 1991 – 1998: HR Manager, Scandinavia, Nokia Telecommunications

Flere artikler

Henning Hauso Redigert 2
HR Norges HR-profiler
– Endringsdyktigheten har vært en vekker
– Endringsdyktigheten har vært en vekker
Kåre Slåtten
HR Norges HR-profiler
– Norsk HR har ikke fått noen sterkere posisjon som følge av HR-transformasjonen
– Norsk HR har ikke fått noen sterkere posisjon som følge av HR-transformasjonen
Nina Christin Yttervik toppbanner2
HR Norges HR-profiler
Nina Yttervik: Fra bærekraftige pølser til bærekraftige pakker
Nina Yttervik: Fra bærekraftige pølser til bærekraftige pakker