Helse og velvære – positivt på bunnlinja

Findus sto i store endringsprosesser frem til 2016/2017, noe som bidro til uro i deler av organisasjonen. Behovet for å skape ro, nytt engasjement og ny motivasjon i organisasjonen var stort. Ett av tiltakene de satte i gang var helse- og velværeprogrammet Our Well Day.

På konferansen Sykefravær og arbeidsmiljø som går digitalt 11. mars kan du se Cecilie Berggren, Regional HR Manager for Findus i Norden, sitt foredrag «Hvordan binde sammen organisasjonen i en urolig situasjon?» I dette foredraget får du høre mer om Findus sine erfaringer med helse- og velværeprogrammet, og få inspirasjon til hvordan du kan gjøre noe liknende i egen organisasjon.

- Dere har stått i store endringsprosesser som har skapt uro internt, hva var bakgrunnen for disse endringene?

- Findus ble i slutten av 2015 kjøpt opp av Nomad Foods Ltd., da hadde det vært uro i selskapet mange år. Mye av årsaken til uroen kom av at Findus var i Privat Equity eie hvor målet var å «pynte brura» for salg. Dette medførte lite langsiktighet og tapt salg gjennom flere år. Vi var i en ond sirkel med kortsiktige planer som medførte at flinke folk sluttet. Nytt eierskap i 2016 er et langsiktig eierskap, de er interessert i å eie ikke leie. De har investert mer, satset på opplæring noe som har gitt de ansatte troen tilbake på at dette er et sted de vil jobbe, sier Cecilie Berggren.

- Hvordan klarte dere å skape nytt engasjement og motivere medarbeiderne på nytt?

- Mange bekker små førte frem, vi tok tak i stort og smått og de mange tiltakene førte til at vi fikk motiverte team. Alle fikk være med å ta del i å bygge den nye forretningsstrategien som integrerer mennesker og kultur, at vi satser på menneskene er nå lagt inn i strategien. Vi lagde ny visjon, nye verdier og Our Well Way som er et helse og velvære program. Våre visjon «Serving the world with better food» handler også om å gjøre godt gjennom sunnhet, bærekraft og en enklere hverdag. Vi ønsker å leve vår visjon både internt og eksternt, og det er derfor forankret både i produkt- og forretningsstrategien, sier Berggren.

- Hvorfor valgte dere Our Well Way og hva består dette helse og velvære programmet av?

- Innholdet i programmet er hentet fra inspirasjon etter en studietur til Nederland, der ligger de langt fremme på helse og velvære tiltak for ansatte. Nederland har ikke de samme sykelønnsordningene som vi har og virksomhetene taper mye på ansattes sykdom. Derfor må de jobbe aktivt med å ha friske medarbeidere. Freisland Campina har valgt å jobbe med et tilsvarende program som Our Well Way programmet for å ivareta ansattes fysiske og psykiske helse.

- Programmet består av tilrettelagt fysisk aktivitet gjennom hele året. De aller fleste aktiviteter er tilrettelagt og drevet internt av engasjerte ambassadører og HR, vi er helt avhengige av disse for å gjennomføre dette. Nå på vinteren kan det for eksempel være å gå på ski eller andre aktiviteter. Vi har troen på at fysisk og mental helse henger sammen, så vi tilrettelegger for 3 økter med fysisk trening i løpet av uka, dette har vist seg også å være bra for den mentale helsen.

- I programmet jobber vi også med stress og metal helse som en egen bærebjelke. Der tilbyr vi blant annet stressmestring og søvnkurs. Vi har i tillegg stort fokus på ernæring og sunn mat, på interne kurs og samlinger er det ut med wienerbrødene og innført policyer at det skal serveres frukt, grønt og fisk, som representerer vårt vareutvalg.

- Velvære og lykke er for oss å ha det gøy sammen – ha det bra på jobb å kunne være seg selv viktig. Vi har digitale sosiale arenaer hvor vi blant annet har «kaffeslabberas» på fredager. For tredje år på rad har vi laget Findus musikk video hvor vi både synger og danser, denne publiserer vi på starten av året i forbindelse med årskonferansen. Nå i disse Korona tider filmet vi også hjemmefra, det skapte veldig godt engasjement nå når vi må holde trykker oppe. Vi følger med på mental helse ved å ha ringeliste, det er ikke så lett å fange opp hvordan folk har det på hjemmekontor, men vi ringer gjennom uken for å sjekke om folk har det bra, sier Berggren.

- Hvilke resultater har dere oppnådd?

- Vi har evaluert underveis og sett at dette har hatt en veldig positiv påvirkning på virksomheten, og bunnlinjen har forbedret seg jevnt og trutt. Resultatet er bedre lønnsomhet og bedre medarbeidertilfredshet. Alt peker nå i riktig retning på alle punkter, lavere sykefravær og lavere turnover – men litt tilbakegang i Korona perioden. Ansatte viser stolthet, tar ansvar i rollene sine og føler at de gjør en forskjell, sier Berggren.

- Har du et par tips de andre som vil komme i gang med et slikt program?

- Ja, det har jeg kommer det kjapt fra Cecilie:

  • Integrer programmet i strategien
  • Ha noen gode rollemodeller, og ledelsen må støtte og heie på programmet
  • Energiske ambassadører som driver programmet
  • Alle temaene i programmet er generiske – så «Steal With Pride», avslutter Berggren.

Les mer om konferansen og se program og påmelding her.

Forside program Sykefravær og arbeidsmiljø