Endring av stilling

Bør arbeidsgiver bruke styringsretten ved å instruere den/de ansatte til endringer eller gå til endringsoppsigelse? I dette webinaret får du Henning M. Heitmann sine refleksjoner rundt styringsrett som ofte blir aktuelt ved omplassering, i endringsprosesser og ved konflikthåndtering

Henning M. Heitmann har gjennom mange år som arbeidsrettsadvokat erfart at mange arbeidsgivere ikke har et bevisst forhold til hvordan de forvalter styringsretten og de langsiktige konsekvensene av hvordan styringsretten forvaltes.

Han vil