Utenforskap tar knekken på jobbengasjement

Hvordan forebygge utenforskap i et arbeidsliv der tilhørighet til arbeidsgiver er dalende? Årets “Verdensdagen for psykisk helse” 10. oktober har fokus på forebygging av utenforskap. Tall fra Verdensdagen for psykisk helse tyder på at 86.000 mennesker opplever alvorlig mobbing på jobb minst én gang i måneden. Det er urovekkende høyt i 2022.

Hvilke konsekvenser får dette utenforskapet for samarbeid, følelsen av å stå sammen og opplevelsen av at folk vil deg vel? Hvor bevisst er vi våre egne hersketeknikker? Hvordan kan vi skape et mer inkluderende arbeidsliv preget av større grad av empati?

Utenforskap kommer i ulike former. Det kan like fullt ut ramme de som står utenfor arbeidslivet som de som er aktive i arbeidslivet – og utenforskap koster. Det koster samfunnet og det koster virksomheter. Utenforskap handler om en manglende følelse av tilhørighet. Vi kan si at det faktisk er det totalt motsatte av å føle tilhørighet, eller felleskap.

En undersøkelse HR Norge har gjennomført sammen med Kantar viser at jobbengasjement har vært på vei nedover siden pandemien. Engasjement er sterkt koblet med følelse av tilhørighet. 30% av 1000 respondenter melder om lav eller ingen spesiell følelse av tilhørighet. De oppgir å ha kun noen få eller ingen de ser på som nære kolleger. Hva taper egentlig bedrifter på dårlig klima?

I fjor var det 700.000 som byttet jobb, og bølgen i år følger samme mønster. En «normal» horisont på et arbeidsforhold er i dag ca. tre år. Livslang ansettelse er erstattet med livslang læring. Det går ikke lengre prestisje i å få gullklokka. Det betyr at mange av dem som føler seg utenfor i organisasjonen lettere ser seg om etter "nye muligheter" hos annen arbeidsgiver.

Men hva skjer med arbeidsmiljøet og kulturen vår? Det tar tid å etablere et arbeidsmiljø og en kultur. Og kulturen sitter ikke i veggene, den sitter i folka. Og hva skjer når det er hyppige utskiftninger? I mange tilfeller kan utskiftninger være nødvendig. En type kultur kan være riktig for en fase av en virksomhets livssyklus, mens når man beveger seg over i en ny fase så kan det kanskje være behov for et nytt blikk og mindre etablerte sannheter?

I kjølvannet av pandemien har fokuset på det psykososiale arbeidsmiljøet vokst seg sterkere. VUCA-tilværelsen ser ikke ut til å slippe taket, så det å bli sett, få anerkjennelse og ha meningsfulle relasjoner står fortsatt sterkt. Trendene går i retning av at stadig flere norske virksomheter etablerer egne såkalte «Head of Wellbeing» som et tilsvar på dette.

TechnipFMC var en av de første virksomhetene i Norge som opprettet en egen rolle dedikert til Wellbeing. Innen dette området har de jobbet systematisk med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø igjennom de 3 siste årene. Flere av tiltakene har vært spesifikt rettet mot å forebygge utenforskap.

Du møter Technip på gratis medlemsmøte hos oss 10 oktober.
Les mer om arrangementet og meld deg på her.

Verdens dagen for psykisk helse