Forebygging av utenforskap – Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse markeres hvert år 10. oktober, og i år er målet å motivere til tiltak og initiativ som reduserer avstanden mellom oss. Vi har alle et grunnleggende behov for å høre til og være del av et større fellesskap. Ifølge tall fra Verdensdagen.no opplever 86 000 personer alvorlig mobbing på jobb minst én gang i måneden. Utenforskap koster!

Fokuset for årets Verdensdagen for psykisk helse setter fokus på nettopp forebygging av utenforskap.

TechnipFMC var en av de første virksomhetene i Norge som opprettet en egen rolle dedikert til Wellbeing. Innen dette området har de jobbet systematisk med fysisk og psykososialt arbeidsmiljø igjennom de 3 siste årene. Flere av tiltakene har vært spesifikt rettet mot å forebygge utenforskap. I dette webinaret får du lære mer om:

  • Hvordan har de jobbet for å systematisk følge opp av psykisk og fysisk arbeidsmiljø?
  • Hvordan har de utviklet kompetansen innen mangfold og inkludering?
  • Hva har vært sentralt i arbeidet med å ivareta ansatte på hjemmekontoret?

Webinaret er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Om foredragsholderen:

Silje Løkeng

Silje Løkeng er Head of Wellbeing Norway i TechnipFMC. Hun har 23 års erfaring innenfor HMS, organisasjon og ledelse fra Forsvaret, NAV og i nåværende organisasjon. Fokuset hennes ligger på systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet. Fra risikokartlegging til gjennomføring av tiltak. Hun har utdanning innenfor økonomi, administrasjon, ledelse og HMS og er brennende opptatt av menneskers velferd, organisasjonskultur og ledelse. Mangfold, inkludering, hjemmekontorløsning og den hybride hverdagen er noen av områdene hun jobber med.

Webinaret er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Lenke til webinaret blir sendt ut i en epost dagen før.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no