Psykologisk trygghet i forskning og praksis

Psykologisk trygghet har blitt et populært buzzword blant mange. Hvor viktig er det egentlig? På HR-konferansen for offentlig sektor kan du høre hva de siste års forskning har lært oss om betydningen av psykologisk trygghet for å få det beste ut av mangfold og tverrfaglighet i våre organisasjoner.

Bård Fyhn, Prosjektleder ved NHH Executive & Forsker ved Samfunns- og næringslivsforskning, kommer til HR-konferansen for offentlig sektor på Lillehammer 17. - 19. januar. Han skal snakke om hvorfor psykologisk trygghet er avgjørende for å møte usikkerhet og endring og hvordan bygge trygghet i lederrollen.

- Hva er egentlig psykologisk trygghet i arbeidslivet?

- Psykologisk trygghet er friheten til å være meg selv i samarbeid med deg. At jeg kan være tro mot det jeg står for, at jeg kan være oppriktig, og at vi kan være uenige uten at det går ut over relasjonen vår. Det er en individuell opplevelse, men opplevelsen er basert på samspillet med andre, og er derfor i en arbeidslivssetting ofte studert i en team, sier Bård Fyhn.

- Hvorfor er dette viktig?

- Samarbeid innebærer en viss risiko – risiko for at du vil le av ideen min, kritisere innspillet mitt og tenke at jeg er dum som ikke har skjønt det du skjønner. Kjenner vi oss trygge på at vi er akseptert for den vi er kan vi kan lære mer og raskere, vi deler mer informasjon med hverandre, og vi er mer engasjerte i arbeidet. I sum bidrar tryggheten positivt til både effektivt samarbeid og bedre arbeidsmiljø, sier Fyhn.

- Hva kjennetegner team med robust psykologisk trygghet?

- I et trygt team setter vi pris på diskusjon, ønsker å høre på hva andre har å si, kan se uenighet som noe positivt, tillater at det gjøres feil uten at det skal holdes mot noen, tør å gi mer av oss selv og tør å spørre hverandre om hjelp. Det kan høres ut som en koseklubb, men det er det ikke. I et trygt team er vi også trygge nok til å korrigere hverandre når det er nødvendig og hjelper hverandre å holde fokus på sak, sier Fyhn.

- Hva skjer med de som ikke opplever denne tryggheten?

- Behovet for trygghet bunner i at vi alle kan kjenne på en viss frykt i samarbeid – frykt for å feile og se dum ut, frykt for å stille spørsmål når en ikke forstår noe, e.l. Hvis denne sosiale risikoen som vi også kan kalle det får dominere og stjele for mye fokus, kan det hemme vår kreativitet og bidrag i teamet, det kan hemme vår læring, og det kan føre til mistrivsel, sier Fyhn.

- Hvordan bygge trygghet i lederrollen?

- Bygg relasjoner med dine kolleger. Relasjonen mellom leder og medarbeider viser seg viktig for tryggheten. Når vi kjenner hverandre, er det lettere å vise forståelse og være der for hverandre. Men trygghet er mer enn relasjoner – ryddighet og forutsigbarhet er også viktig for opplevd trygghet. Jeg oppfordrer derfor ledere til å gjøre ryddige forventningsavklaringer og sette tydelige rammer. Sett retningen, det overordnede målet, men gi nok rom til at en selv kan vurdere hvordan en skal komme dit, avslutter Bård Fyhn.

- Psykologisk trygghet er friheten til å være meg selv i samarbeid med deg

Les mer Pil