Hvor sterk er medarbeidernes tilknytning til jobben?

Det å føle tilknytning, at man hører hjemme i virksomheten og er på rett hylle er viktig for innsatsvilje og prestasjon. Medarbeidere som identifiserer seg med virksomheten har lavere risiko for å bytte jobb, og involverer seg mer i arbeidsmiljøet. I dette webinaret presenterer vi funn fra den ferske Arbeidslivsindexen (ALX).

Webinaret vil gå inn på funn fra den siste ALX-undersøkelsen som viser:

  • hvor sterkt medarbeiderne føler seg knyttet til virksomheten
  • hvor viktig de mener dette er for dem
  • hva de opplever reduserer tilknytning
  • hva de opplever som viktigste faktorer for å øke egen tilknytning

Her kan du laste ned presentasjonen fra webinaret.

Foredragsholderne:

Harald Sørgaard Djupvik er associated director i Kantar TNS Gallup. Han er utdannet organisasjonspsykolog fra Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere fagartikler og holdt en rekke foredrag innenfor arbeidsmiljø, ledelsesutvikling og markedsanalyse de siste årene. Harald har mer enn 30 års erfaring med kunde- og medarbeiderundersøkelser med tilhørende konsulentarbeid.

Henrik Øhrn er fagansvarlig i HR Norge. Han har jobbet i HR Norge i 20 år og vært involvert i alle HR Norges undersøkelser og rapporter.