Dette er et praksisnært kurs som tar for seg kompetanseutvikling i arbeidslivet fra A-Å.

Du får faglig påfyll, reelle caser fra norske virksomheter, erfaringer fra de andre kursdeltakere og tilgang til metoder, verktøy og maler som du kan bruke i egen virksomhet etter kurset. Kurset er praktisk rettet og teoretisk forankret.

Hva lærer du?

  • Sammenkobling av virksomhetsstrategi og kompetansestrategi
  • Kompetanseanalyse på organisasjons-, avdelings- og teamnivå
  • Strategisk kompetansestyring og dynamisk kompetanseledelse
  • Utvikling av kompetansestrategi med fokusområder og tiltak
  • Utvikling av læringskultur med klima, tid og rom for utvikling
  • Arenaer, metoder og verktøy for læring og mobilisering av kompetanse
  • Oppfølging og drift av kompetanseprosesser i det daglige
  • Metoder og verktøy for måling av kunnskapsorganisasjoner

Målgruppe:

Kurset passer for deg som jobber med strategisk og operativ kompetanseutvikling i alle typer virksomheter, og som ønsker å systematisere og videreutvikle dette arbeidet. Det er aktuelt både for ledere på alle nivå, og ledere og spesialister innen HR. Kurset krever ingen forkunnskaper, men deltakerne oppfordres til å sette seg inn i virksomhetens strategi på forhånd og gjerne også ta med seg denne på kurset. Deltakerne oppfordres også til å ta med konkrete spørsmål og problemstillinger som kan diskuteres på kurset.

Kursholder:
Olav Johansen
er førstelektor ved Høyskolen Kristiania og Universitetet i Sørøst-Norge. Han underviser, holder kurs og skriver fagbøker innen et bredt spekter av HR- og organisasjonsfag. Hans spesialfelt er kompetanseutvikling, lederutvikling, forhandling og påvirkning. Han har 15 års renyrket erfaring fra næringslivet, før han begynte i akademia i 2013 og nå kombinerer det praktiske og akademiske. Han er utdannet Cand.Paed. ved Universitetet i Oslo med spesialisering i undervisning og ledelse, og har etterutdanning i organisasjonspsykologi fra BI. Johansen har også etablert og drevet Senter for erfaringsbasert ledelse, som nå er fusjonert med Knowledge Management Company.

NB! Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels og Scandic Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no