Kurset tar utgangspunkt i reglene for deg som har tjenestepensjon i privat sektor.

Pensjon er i fokus som aldri før og informasjonsbehovet tilnærmet utømmelig.

Ansvaret for egen pensjon er i langt større grad overlatt til den enkelte. Med økt ansvaret følger imidlertid også økte muligheter til å kunne påvirke egen pensjon. Valgmulighetene er mange og feil valg kan koste dyrt.

På kurset kombineres jus med økonomi og teori med praksis. Kurset er med andre ord praktisk rettet og hjelper deg til å finne frem i pensjonsjungelen.

Teamer vil være:

  • Alderspensjon fra folketrygden
  • Pensjon gjennom nåværende og tidligere arbeidsforhold
  • Kort om AFP i privat sektor
  • Hva ligger i livsfaseøkonomi og hvorfor er det blitt så viktig?

Agenda for dagen, se her

Kursholdere
Ruben Skilnand er utdannet innen finans og jobber som seniorrådgiver i Formue Pensjonsrådgivning AS. Ruben har lang erfaring innen pensjon, forsikrings- og spareområdet. Ruben har bred rådgiverkompetanse på individuelle og kollektive pensjonsordninger. Ruben formidler pensjon på en engasjernede og lettfattelig måte, i både kurs og foredrag.

Bodil Bache er økonom og jobber som seniorrådgiver i Formue Pensjonsrådgivning AS. Bodil har lang erfaring innen pensjons- og forsikringsområdet og har bred rådgiverkompetanse på individuelle pensjons- og omstillingssamtaler, samt som kurs og foredragsholder.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 uker før kurset starter blir deltakerne belastet med 50% av kursavgiften. Avmelding senere enn 3 dager før kursstart og påmeldte som ikke møter opp, må betale full pris. Avmeldingen må være skriftlig. Ved sykemelding fra lege refunderes kursavgiften i sin helhet.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Behov for overnatting?
HR Norge har hotellavtale med Thon Hotels, Scandic Hotels og Nordic Choice Hotels, som betyr at du får rabattert pris på overnatting.

Vi gjør oppmerksom på at eventuell overnatting må ordnes på egenhånd og at oppholdsutgifter ikke er inkludert i kursavgiften. Eventuell avbestilling og "no show" må selv håndteres / betales av den enkelte.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no