Jobber du med å designe eller videreutvikle onboardingsprosessen i egen organisasjon? Dette kurset gir en praktisk tilnærming til utvikling av egen onboardingsprosess.

Etter kurset har du økt kompetanse på onboarding og du har jobbet med utvikling av onboardingsprosessen i egen organisasjon. Du vil lære om hvordan prosessen kan implementeres, samt hvordan du kan sikre en vellykket prosess over tid gjennom økt bevissthet rundt suksesskriterier og fallgruver. Kurset er praktisk rettet med en kombinasjon av dialog, oppgaver, forelesning og arbeid med egen onboardingprosess.

Kurset dekker blant annet:

  • Analyse
  • Utarbeidelse: Innhold, format, timing, virkemidler og ansvarsfordeling
  • Implementering og videreutvikling over tid
  • Fra nå-situasjon til ønsket situasjon
  • Mål og rammer
  • Målgruppen

Kurset passer for deg som jobber med å etablere en strukturert onboardingprosessen for første gang, for deler av organisasjonen eller hele. Det passer også for deg som skal videreutvikler en eksisterende prosess.

Onboarding: Hvordan utvikle onboardingprosesse kan tas alene, eller i kombinasjon med Onboarding: Hva og hvordan
Dersom du ønsker å delta på begge kursene, melder du deg på begge separat. Prisen vil da være kr. 7.050,- for medlemmer og kr. 10.850,- for ikke-medlemmer for to kursdager, og prisen vil korrigeres etter påmelding.

NB! Personlig tilgang og begrenset plasser på kurset.

Kursholder:


Kristine Blixrud har mange års erfaring med organisasjon- og lederutvikling fra næringslivet primært som konsulent hos Accenture og som leder for Human Resources i IT bransjen. Driver i dag selskapet Bell Organizaton & Leadership AS. Blixrud er utdannet siviløkonom med videreutdannelse innenfor psykologi og ledelse. Hun har jobbet med å designe, implementere og sikre gode onboardingsprosesser for flere virksomheter med gode resultater.

Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

NB! Tilgang til kurset er personlig, dersom flere fra virksomheten ønsker å delta må de melde seg på separat.

Les mer Pil