Dette kurset vil gi deg innsikt i hva onboarding omfatter og hvordan man kan sikre en god onboardingsprosess.

Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med en klar opplevelse av:

 • Hvorfor bruke ressurser på onboarding
 • Hva onboarding inneholder og hva som er viktig å fokusere på når i prosessen
 • Hvordan få til en god onboardingsprosess i form av verktøykasse og gjennomgang av flere eksempler

Kurset dekker blant annet:

 • Hva er onboarding og hvorfor fokusere på det?
 • Hva kjennetegner en god onboardingsprosess?
  • Klar ansvarsfordeling
  • Å velge riktig ambisjonsnivå
  • Hygienefaktorer, motivasjonsfaktorer, mestringsfaktorer
  • Verktøykasse og rammeverk for valg av innhold, format og timing
 • Gjennomgang av fire eksempler på forskjellige onboardingsprosesser
  • Felles onboardingsprosess for alle nyansatte
  • Onboardingsprosess for spesifikke grupper
  • Onboarding av ledere
 • Hvordan sikre implementering av onboardingsprosessen, og hvordan vite om prosessen har vært vellykket?

Kurset passer for alle som har en rolle i forbindelse med onboarding av nye medarbeidere og ledere, og som vil være med å sikre en vellykket prosess.

Onboardingskurset kan tas alene, eller i kombinasjon med Onboarding: Hvordan utvikle onboardingprosessen

Det kan være fint å vite at om du er ute etter å få gjennomgått flere konkrete eksempler på onboardingsprosesser, så får du det i kurset Onboarding: Hva og hvordan.

I Onboarding: Hvordan utvikle onboardingsprosessen, er hovedfokuset på å arbeide metodisk med utvikling/videreutvikling av egen onboardingsprosess.

Merk også at Onboarding: Hvordan utvikle onboardingsprosessen, har noe repetisjon fra kurset Onboarding: Hva og hvordan, slik at alle har et felles fundament å jobbe ut ifra. Mange opplever det som nyttig, når de tar begge kursene, fordi det er mye stoff i kurset, Onboarding: Hva og hvordan. Samtidig ønsker vi å informere om det så det ikke kommer som noen overraskelse.

NB! Personlig tilgang og begrenset plasser på kurset.

Dersom du ønsker å delta på begge kursene, melder du deg på begge separat. Prisen vil da være kr. 7.050,- for medlemmer og kr. 10.850,- for ikke-medlemmer for to kursdager, og prisen vil korrigeres etter påmelding.

Kursholder


Kristine Blixrud har mange års erfaring med organisasjon- og lederutvikling fra næringslivet primært som konsulent hos Accenture og som leder for Human Resources i IT bransjen. Driver i dag selskapet Bell Organizaton & Leadership AS. Blixrud er utdannet siviløkonom med videreutdannelse innenfor psykologi og ledelse. Hun har jobbet med å designe, implementere og sikre gode onboardingsprosesser for flere virksomheter med gode resultater.

Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

NB! Tilgang til kurset er personlig, dersom flere fra virksomheten ønsker å delta må de melde seg på separat.

Les mer Pil