Vi søker kandidater til HR Norges Kompetansepris 2022

HR Norge ønsker å høre alle som mener de gjør det spesielt godt på kompetanseområdet, og vi oppfordrer dere til å ta del i kampen om HR Norges Kompetansepris for 2022. Bli med og vis frem hva dere gjør på kompetanseområdet i din virksomhet!

HR Norges Kompetansepris tildeles hvert år en virksomhet som har et bevisst forhold til - og bruker kompetanse som aktivt verktøy - for å oppnå virksomhetens mål på en måte som kan inspirere og være forbilde for andre. Det er viktig at virksomheten kan vise til en etablert kompetansestrategi som er forankret i overordnede mål og verdier, og at kompetansetiltakene har ledet til positive effekter hos både virksomhet og medarbeidere.

Priskriterier

For å kunne vurdere arbeidet dere som virksomhet gjør med kompetanse, ønsker vi å få utfyllende svar på følgende spørsmål:

  • Hvordan er arbeidet med kompetanse knyttet til virksomhetens strategi?
  • Hvilken tilnærming/filosofi har virksomheten til kompetanse?
  • Hvilke grep har dere gjort for å møte utfordringer knyttet til fremtidens kompetansebehov?
  • Hvilke effekter har arbeidet med kompetanse ledet til på virksomhetsnivå, og på individnivå?
  • Hva har dere gjort som kan være til inspirasjon for andre?
  • Hvorfor skal dere vinne Kompetanseprisen?

Besvarelse

Bruk spørsmålene over som en guide i besvarelsen. Vi legger vekt på utfyllende svar og ønsker at besvarelsen leveres som et skriftlig dokument. Husk at det er viktig at innholdet er konkret og beskrivende, om ønskelig kan dere supplere med en presentasjon og vedlegg.

Send din søknad til lars.christian.elvenes@hrnorge.no innen fredag 10 juni, merk e-posten med Kompetanseprisen 2022.

Aktuelle kandidater gjennomgår en intern og en ekstern evaluering i forhold til priskriteriene. Prisvinner må, i tillegg til å oppfylle kriteriene, være villig til å presentere metoder og erfaringer fra det prisbelønte arbeidet, samt imøtekomme oppmerksomhet fra fagmiljøer og media.

Har dere spørsmål knyttet til arbeid med besvarelsen, ta kontakt på lars.christian.elvenes@hrnorge.no eller 992 54 447.

HR Norges Kompetansepris deles ut i forbindelse med konferansen Kompetansedagen 2022, som avholdes i Oslo, den 29. September.
Vinneren av prisen bidrar med et innlegg om sitt kompetansearbeid på konferansen.

Priskomité

Siri Langangen, HR-direktør i Statkraft og leder av årets kompetansepriskomité
Anders Dysvik, Professor ved institutt for ledelse og organisasjon på BI
Karamjit Singh, Direktør HR Business Partnere og Ledergruppeutvikling i Gjensidige
Finn Skogum, Divisjonsdirektør Virksomhetsstyring i IMDi / Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Les mer om prisen og tidligere vinnere her.