TV 2 – «Kampen for tilværelsen»

TV 2-suksessen «Farmens» slagord kan beskrive mediehusets endringsreise de siste årene. Etter mange vellykkede år har TV2 blitt truffet av endringer på alle kanter. TV 2 er inne i et stort kompetanseskift på nesten alle områder. Derfor bestemte de seg for å endre det de lever av, men bevare det de lever for.

Sarah C. J. Willand er organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2 og sitter i mediehusets toppledergruppe. Hun har hatt en sentral rolle i mediehusets endringsreise, og ble i 2019 kåret til «Årets kvinnelige medieleder» av en enstemmig jury.

- Hva var bakgrunnen for at dere trengte et kompetanseskifte?

- Mediebransjen har vært, og er fortsatt inne i det som kanskje er den største omstillingen bransjen noensinne har stått ovenfor. Brukeratferd, teknologi og forretningsmodeller endres radikalt. For TV 2 har dette betydd et betydelig skifte fra å se på TV på den tradisjonelle måten, til at forbrukerne ser innhold via strømming og andre digitale plattformer.

- Når forbrukerne endrer måten de ser innhold på, setter dette også helt nye krav til oss som mediehus. Dette gjelder både for måten vi utvikler innholdet vårt, publiserer det og promoterer det – til måten vi tjener penger. Gjennom nye digitale plattformer, har vi også en stadig større mengde data om brukeratferd. Dette er informasjon vi kan bruke i utviklingen av innhold, tjenester og nye inntektsmodeller. Forståelsen for og kompetansen til å møte nye brukervaner blir avgjørende fremover. Ikke bare for TV 2 – men også for resten av medie-Norge, sier Sarah Willand.

Mediebransjen har vært, og er fortsatt inne i det som kanskje er den største omstillingen bransjen noensinne har stått ovenfor

- Hvordan har dere strukturert dere for å gjennomføre dette?

- Vi står midt i dette arbeidet, og er på langt nær i mål. Strategi 2020, som ble utformet i 2016, satte retning for arbeidet med å flytte organisasjonens ressurser og kompetanse fra lineær TV-virksomheten vår, og over til digitale satsninger – spesielt strømming. Det viktigste grepet vi gjorde var å etablere en helt ny avdeling dedikert til å bygge strømmetjenesten vår, hvor vi rekrutterte ny kompetanse eksternt, sier Willand.

- Var det utfordrende å se hvilken kompetanse som skulle løftes og hva som måtte vike?

- Ja, og jeg tror mange kjenner seg igjen i at det er krevende å jobbe langsiktig og systematisk med kompetanse når landskapet man opererer i endrer seg. Dette er noe som stadig må revideres i lys av bransjen og samfunnet man er en del av. Fremover forsøker vi å legge opp til en mer systematisk tilnærming i arbeidet med kompetanse, og for å sjekke at vi er på riktig vei, sier Willand.

- Klarte dere dette ved å utvikle eksisterende ansatte eller måtte dere hente inn nye krefter?

- I TV 2 jobber vi mye med å utvikle kompetansen til nåværende ansatte. Et av de viktigste initiativene i Strategi 2020 for å møte behovet for kompetanseskiftet, var å sette av fem millioner årlig til intern kompetanseutvikling. Som en oppfølging har vi etablert TV 2 Akademiet, som jobber spesifikt med å digital kompetanseheving for alle ansatte, med spesielt fokus på enkelte faggrupper. Samtidig som intern utvikling er en viktig grunnstein, er det helt nødvendig å hente inn kompetanse og perspektiver utenfra. De siste årene har vi rekruttert inn mange med ny kompetanse, og da fokusert på områder vi må styrke, eller hvor vi har identifisert gap, sier Willand.

- Hva kjennetegner lederskapet og kulturen deres i dag?

- TV 2-kulturen kjennetegnes av et sterkt engasjement og lidenskap for det vi gjør. Vi liker å si at vi er så mye mer enn bare en arbeidsplass. Vi bidrar til noe som er større enn oss selv, vi jobber for ytringsfrihet, pressefrihet og demokratiske verdier. Vi sørger for en åpen og løpende samfunnsdebatt, vi driver maktkritisk journalistikk, og vi underholder, provoserer og engasjerer. I TV 2 lever vi for noe, ikke bare av noe. Det gir oss noe å strekke oss etter og gjør noe med alle oss som jobber i TV 2.

- Kulturen kjennetegnes også av en energisk stå-på-vilje, og en evne til å snu seg rundt og gjennomføre. Noe som av og til er helt nødvendig for å få innholdet på luften. Denne viljen og lidenskap er svært verdifull for enhver virksomhet. Samtidig kan den såkalt «nyhetspulsen» også ha en slagside gjennom at den kamuflerer behovet for å jobbe etter felles prioriteringer og rammeverk – de litt kjedelige tingene for en kreativ virksomhet. Likevel er dette et område vi kommer til å utvikle fremover.

- TV 2 har de siste årene økt innsats og fokus på lederskap. Våre interne undersøkelser viser at TV 2s ledere er utviklingsorienterte, og gode på relasjonsledelse, sammenlignet med andre sammenlignbare virksomheter. Vi har ledere med en sterk forståelse og kunnskap om fagområdet de leder og som har utviklet seg sterkt på den relasjonelle delen av lederansvaret. Fremover skal vi jobbe enda mer med hvordan vi skal samarbeide bedre på tvers i TV 2 så vi skaper enda bedre verdi for seerne og brukerne våre. I en verden der konkurransen tetner til og kampen står om det norske folk sin tid, så må vi jobbe målrettet hver eneste dag med å utvikle organisasjonen til å bli den klart beste versjonen av seg selv, avslutter Sarah Willand.

HR Forum 2020 som går digitalt 11. - 13. november vil hun fortelle mer om TV2 sin endringsreise.

Forside HR Form 2020 - Digitalt