Post-Covid-19 og det nye arbeidslivet

Da vi for et halvt år siden ble vi kastet ut i en krise, endret arbeidshverdagen seg over natten. Dette medførte store endringer både for arbeidsgivere og medarbeidere. I en krise er det arbeidsgiver som bestemmer hva som skal til for å fungere, dermed utvides rammene for arbeidsgivers styringsrett og de ansatte må finne seg i ganske store forandringer.

HR Forum 2020 som går digitalt 11. – 13. november kan du høre Jan Fougner som er advokat og partner ved Advokatfirmaet Wiersholm, dele sine betraktninger om det nye arbeidslivet og arbeidsgiveres handlingsrom i den usikre tiden vi er i.

- Du har vært med oss ved tidligere anledninger, og nå er du med oss som foredragsholder på HR Forum for første gang. Velig hyggelig, hva var det som gjorde at du takket ja til dette?

- HR Norge har skapt viktige møteplasser for ledere og for meg er det stas å få være med i disse, sier Fougner.

- Du skal blant annet snakke om arbeidsgivers styringsrett. Kan du si litt om hva dette innebærer?

- Det er viktig å ha klart for seg at arbeidsgiveren har ansvaret for driften av arbeidsplassen og dermed bestemmer det som skal til for å få arbeidsplassen til å fungere. Fordi vi har lange og gode tradisjoner for samhandling med de ansatte og de tillitsvalgte, er det prinsipielle utgangspunktet om arbeidsgivers styringsrett blitt utydeliggjort. Det er derfor viktig for meg å spre kunnskap om roller og samhandling på arbeidsplassen, sier Fougner.

- For ca. et halvt år siden ble vi brått kastet inn i noe som for mange kan beskrives som krisetider. Innebærer dette at rammene for styringsretten kan utvides?

- Ja, i en slik midlertidig krise utvides styringsretten og de ansatte må finne seg i ganske store forandringer. Når krisen på et tidspunkt er blitt en ny normal, vender man imidlertid tilbake til de alminnelige rettslige utgangspunktene, sier Fougner.

- Har du sett tendenser til utvikling av konflikter på grunn av korona og tiltak arbeidsgivere har sett seg nødt il å gjøre?

- I kriser er vi i Norge gode til å stå sammen; så langt har antallet konflikter vært rekordlavt. Nå er det imidlertid i ferd med å snu; krisen har vart et halvt år, det har oppstått en form for tretthet og konfliktene vender tilbake. Det er synd, fordi jobben er enda ikke gjort, avslutter Jan Fougner.

I kriser er vi i Norge gode til å stå sammen; så langt har antallet konflikter vært rekordlavt