Meningen med arbeidet

Arbeidslivet har endret seg sterkt de siste tiårene. Ikke minst på grunn av bruken av digitale verktøy som har frigjort arbeidet for mange fra «tid» og «sted». Forventningene våre til arbeidet er om mulig endret seg enda mer.

HR Norges Juletreff 2022 Landingssiden 1610 format5

Arbeid har blitt et selvrealiseringsprosjekt, og vi krever at jobben skal gi oss mening. Spørsmålet er om arbeidet kan gi oss det vi forventer eller om vi blir nomader på jakt etter en mening vi aldri når? Har du i det siste tatt deg tid til å reflektere over arbeidets mening?

Vi er glade for å kunne invitere medlemmer i HR Norge til førjulshygge med inspirasjon og mulighet til å reflektere over tiden vi nå er i. Rammene i Kulturkirken Jakob vil sette oss i julestemning mens vi hører fra noen få utvalgte formidlere som med engasjement og innlevelse skal snakke om arbeidets mening, bærekraft, motivasjon og ledelse.

Vi har spurt Gunhild Løkkevol, HR-direktør i NAV og Jafar Altememy, administrerende direktør i Viken Kollektivterminaler FKF hvilke erfaringer og tanker de har rundt tre arbeidslivstemaer.

Gunhild Løkkevol

Gunhild Løkkevol

- Opplever du at nye kandidater til jobber i større grad nå enn tidligere år søker etter "meningsfylte jobber"?

- Jeg opplever i økende grad at våre søkere både i søknader og beskrivelser i intervju får tydeligere frem motivasjonen for å jobbe i NAV. De løfter frem dagsaktuelle og samfunnsaktuelle problemstillinger, NAVs rolle som samfunnsaktør og hvordan de ønsker og ser for seg at de selv kan bidra. Flere har beskrevet at de har "fått øynene opp for viktigheten av våre tjenester". Det handler nok om at pandemien tydeliggjorde hvor viktig vår rolle som sikkerhetsnett i velferdsstaten er. En annen gjenganger er at kandidatene som er på intervju oppgir at det er viktig å føle at de bidrar til noe større. Dette dreier seg om arbeidsplassen som sådan, men også at en har meningsfylte oppgaver som virkelig betyr noe i det norske samfunnet.

- Det siste internasjonale arbeidslivsfenomenet "quiet quitting", at man ikke yter noe ekstra, men heller gir akkurat det som forventes brer om seg...eller ikke? Hvordan opplever du at folk setter privatliv foran karriere etter Covid?

- Etter pandemien er nok mange arbeidstakere mer «på» og tilgjengelige hele tiden enn de var forut for koronaen - både på mail og på teams. Pålagt hjemmekontor over lengre tid bidro til å viske ut skillet mellom jobb og fritid. Til tross for det tror jeg nok at de aller fleste har en god miks og benytter seg av fleksibiliteten hybrid arbeidshverdag gir. Hvordan en forholder seg til balansen mellom jobb og fritid er i seg selv noe jeg tror er veldig personavhengig, men også avhengig av hva slags livsfase/situasjon en er i. Dog er det et faktum at vi alle sammen tilbrakte mer tid hjemme under pandemien og kanskje ble mange minnet på hvor viktig det er med «de nære ting» og ha tid til hverandre.

- Personlig tror jeg grunnen til at enkelte ledere opplever større grad av "quiet quitting" er at det kan være vanskeligere å fange opp at en medarbeiders motivasjon og innsats "fader ut" dersom leder ikke lykkes godt med tett dialog og oppfølging av sine medarbeidere i en hybrid arbeidshverdag. Dette fører til at leder plutselig får seg en overraskelse når en medarbeider sier opp og når leder ser tilbake på at dette, oppleves det nok som at medarbeider har holdt på med i dette i det stille. Imidlertid tror jeg at ansatte har drevet med «quiet quitting» lenge, men at det først er nå det er satt en betegnelse på det 😊.

- Hvorfor tror du at temaer som bærekraft, mangfold og "ekte vare" nå seiler opp som mer relevante innen Employer Branding?

- En viktig grunn tror jeg er at virksomheter har forstått at for å være attraktive arbeidsgivere må en synliggjøre samfunnsansvar og speile befolkningen, særlig for de yngre kandidatene. For mange har disse temaene vært et satsingsområde lenge, uten at det har blitt fremmet i profileringen. Det handler nok igjen om at flere arbeidstakere er opptatt av at arbeidsoppgavene en har er meningsfylte og at en har en arbeidsgiver som synliggjør at de tar samfunnsansvar- ikke bare snakker om det. Jeg tenker at det er veldig bra at stadig flere virksomheter har dette på radaren og jobber målrettet med dette.

Jafar Altememy

Jafar Altememy

- Opplever du at nye kandidater til jobber i større grad nå enn tidligere år søker etter "meningsfylte jobber"?

- Dette er en klar trend vi ser, spesielt tydelig er det hos aldersgruppen opp til 30 år. Til oss som er arbeidsgiver innen offentlig forvaltning, søker det seg stadig oftere høyt kompetente personer fra privat næringsliv, som gir uttrykk for et ønske om å bidra til noe samfunnsnyttig i samsvar med egne verdier. Noe de kan stå inne for. – Og dette mener de virkelig, for hos oss som er skattefinansiert er det ikke med lønnsnivået vi kan konkurrere om de beste hodene.
Jeg jobber som administrerende direktør i Viken kollektivterminaler FKF, og vi leverer til samfunnskritisk virksomhet, kollektivtransporten. Derfor står bærekraftelementet og arbeidet for det grønne skiftet naturlig høyt, og det opplever vi at folk i økende grad ikke bare setter pris på, men også ser som en forutsetning for å søke seg til et sted.

- Det siste internasjonale arbeidslivsfenomenet "quiet quitting", at man ikke yter noe ekstra, men heller gir akkurat det som forventes brer om seg...eller ikke? Hvordan opplever du at folk setter privatliv foran karriere etter Covid?

- Hos oss er vi forskånet fra dette fenomenet. Det er takket være en kombinasjon av at vi er en driftsorganisasjon med leveranse til samfunnskritisk virksomhet, slik at mange av oss fikk dratt på jobb som vanlig under pandemien. -Men ikke minst skyldes det en tett og bevisst HR-oppfølging, med sterkt fokus på å opprettholde en positiv kulturbygging i alle tilgjengelige kanaler, og å satse på kompetanseheving når man var nødt til å ha stillere stunder.
Vi kom altså fra det med færre sår enn mange, men vi ser fenomenet rundt oss. Vi gjør det.
Nå vil jeg få legge til, at å «sette karriere foran privatliv», som det spørres om her, ikke er noe jeg som leder vil anbefale. Jeg sier som Ole Brum: ja takk, begge deler. Hos oss fronter vi «rule of eight»: at døgnet ideelt fordeles på åtte timers innsats, åtte timers fritid og åtte times søvn. Det må opprettholdes balanse om man skal fortsette å leve og lære, høste og spre inspirasjon.

- Hvorfor tror du at temaer som bærekraft, mangfold og "ekte vare" nå seiler opp som mer relevante innen Employer Branding?

- Jeg tror det starter i barnehage og skole; at pedagogikken og innholdet i norsk læreplan har hatt en positiv endring i takt med en internasjonal samfunnsutvikling. Vi må ikke glemme at internett faktisk ikke ble allment før midten av nittitallet. Det gjorde kildekritikken vanskeligere, men viktigere gjorde internettverden mindre og mer åpen. Det var en øyeåpner på tvers av landegrenser som vi ser effekten av nå hos de som vokste opp med det.