HR Norges Juletreff 2022

Velkommen til HR Norges Juletreff – et stemningsfullt førjulstreff med inspirerende foredragsholdere, nettverksbygging og julehygge.

Vi er glade for å kunne invitere medlemmer i HR Norge til førjulshygge med inspirasjon og mulighet til å reflektere over tiden vi nå er i. Rammene i Kulturkirken Jakob vil sette oss i julestemning mens vi hører fra noen få utvalgte foredragsholdere med engasjement og innlevelse. Under ser du programmet.

Ingebjørg Bratland

Artisten Ingebjørg Bratland vil sørge for ekstra julestemning og synger julen inn for oss. Ta med deg kollegene dine og sikre dere en plass på årets juletreff!

Det vil være enkel bevertning, i form av snacks og gløgg.
Program:
11:30 Innslipp og mingling
12:00 Velkommen ved Even Bolstad
12:10 Musikkinnslag ved Ingebjørg Bratland
12:30 Arbeidets mening
13:10 Pause
13.25 Bærekraft og stolthet gir større mening
13:55 Motivasjon og endring innenfra - og sosialt entreprenørskap som endrer samfunnet nedenfra
14:25 Benstrekk
14:35 Ingebjørg Bratland synger julen inn
14:45 Modige ledere gjør gull av hull
15:30 Takk for i dag!


Foredragsholdere:

Arbeidets mening
Arbeidslivet har endret seg sterkt de siste tiårene, ikke minst på grunn digitale redskaper som har frigjort det fra tid og sted, men forventningene våre til arbeidet har muligens endret seg enda mer. Arbeid er blitt et selvrealiseringsprosjekt, og vi krever mening i arbeidet. Spørsmålet er om arbeidet kan forsyne oss med det vi forventer eller om vi blir nomader på jakt etter en mening vi aldri når.

  • Arbeid før og nå
  • Arbeid som meningskilde
  • Quiet quitting som fenomen
  • Arbeid som fritid og fritid som arbeid
Lars Fr. H. Svendsen


Lars Fr. H. Svendsen, doktor i filosofi og professor ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitet i Bergen, og tankesmien CivitaBærekraft og stolthet gir større mening
Det foregår en transformasjon i arbeidslivet. Ansattopplevelsen og viktigheten av å «walk the talk» har økt i betydning den senere tid. Mange bransjer og virksomheter må bevise bærekraftig drift og kultur for å tiltrekke og beholde kritisk kompetanse. Og flere bransjer må se etter ny type kompetanse enn den tradisjonelle – hva nå?

  • Hverdagsledelse – fokus på mennesker,mangfold og mening i arbeidet
  • Emosjonell intelligens – bevisstgjøring og trening hos lederne
  • Evne til å omstille seg – hvordan holder du deg relevant?
Kathleen Offman Mathisen


Kathleen Offman Mathisen, Konserndirektør for HR og HSE i Grieg Seafood ASA
Motivasjon og endring innenfra - og sosialt entreprenørskap som endrer samfunnet nedenfra

  • Hvordan mangel på kunnskap og segregering påvirker samfunnet og hvordan vi kan adressere problemene på en reell måte.
  • Historien om Mathivation fra studentinitiativ til myndighetsvedtak - en studentorganisasjon som har lykkes med å integrere mangfold, engasjement og kreativitet i organisasjonskulturen.
Farid NolenFarid Nolen, gründer og utdanningskonsulent
Modige ledere gjør gull av hull
Regjeringen har som mål at 5% av alle nyansettelser skal gjøres blant de med funksjonsnedsettelser og «hull i CV-en». Når du ansetter mennesker som ikke passer inn i tradisjonelle maler, får du et mer levende arbeidsmiljø, økt bærekraft og medarbeidere som er lojale og stolte av bedriften sin.

I dette foredraget viser han helt konkrete verktøy du kan bruke med en gang, og utfordrer deg som leder til å tenke utenfor boksen ved rekruttering.

Arman Vestad


Arman Vestad, foredragsholder og brobyggerVelkommen til en stemningsfull ettermiddag!

Praktisk info:

Medlemsmøtet er forbeholdt medlemmer i HR Norge og gjennomføres i Kulturkirken Jakob i Oslo, den 14. desember kl. 11:30 – 15:30.

Det er et begrenset antall plasser – vi anbefaler snarlig påmelding!

Medlemsmøteavgift

Kr 700,- per person. For medlemmer av HR Norge.

Avgiften inkluderer enkel bevertning og kaffepauser. Avmeldingsfristen for juletreffet er 30. november. Påmeldte som melder avbud etter avmeldingsfrist eller uteblir, mottar ingen refusjon. Derimot kan en kollega møte i stedet. Ved sykemelding fra lege, refunderes medlemsmøteavgiften i sin helhet.