Kunsten å navigere i usikre farvann

Med økende usikkerhet som bakteppe, tar Rekrutteringsdagen 2024 et dypdykk i de utfordrende utsiktene virksomhetene står overfor. Konferansen gir et skarpt blikk på nøkkeltemaer for fremtidens arbeidsplass.

Foredragsholderne vil gjennomgå alt fra makrotrender og krav til ledere, trender blant morgendagens arbeidstakere, og forholdet mellom employer branding og rekruttering. Vi utforsker også kunstig intelligens i rekruttering, inkluderende rekruttering og økt mangfold. I tillegg vil vi gjennomgå siste trender i det norske arbeidsmarkedet via Finn.no og stillingsmarkedet.

Thea Tysbo og Espen Langslet (artikkelbilde), begge fagansvarlige produktutviklere i HR Norge, har ansvaret for årets konferanse.

Hva er hovedtemaet i årets Rekrutteringskonferanse?

- Det er en klar indikasjon på at usikkerheten som preget 2023 vil fortsette i 2024. Årets HR-undersøkelse viste at over halvparten av de spurte organisasjonene opplevde krevende utsikter som følger av redusert økonomisk handlingsrom og tilgang på kompetanse i markedet. Kampen om arbeidskraften blir hardere og hardere, samtidig som arbeidsledigheten er lav. Der vi tidligere har importert arbeidskraft, har den til nå svake kronen ført til at Norge som arbeidsland ikke lenger er like attraktivt.

- Spørsmålet er hvordan man skal finne de rette kandidatene som virkelig vil jobbe for din virksomhet. Dette tvinger organisasjonene til å tenke annerledes rundt det å tiltrekke og utvikle ansatte. Å fornye rekrutteringsprosesser, fremme mangfold og inkludering, og samtidig sørge for kvalitet i ansettelser – dét krever jobb!

Et eksempel er hvordan dagens ledere møter unike utfordringer i et komplekst makrobilde, preget av globale endringer. Administrerende direktør i Assessit AS, Kaja Eidet Eikeland, vil åpne konferansen med denne tematikken.

- Fremtidens ledere må forstå hvordan teknologisk innovasjon og klimaendringer påvirker arbeidslivet, samtidig som de tilpasser seg kravene om inspirerende ledelse i møte med usikkerhet.

- Suksess krever ikke bare teknisk kompetanse, men også en visjonær tilnærming til mangfoldet i dagens globale samfunn, forklarer hun.

Har dere noen navn på foredragsholdere vi kan forvente å treffe her?

- Absolutt, i tillegg til Kaja får du også møte Alexandra Palm fra Opinion skal presentere trender som former morgendagens arbeidstakere. Donald Clark presenterer KIs innvirkning på samfunn og sysselsetting, og viser oss hvordan KI i praksis kan brukes i rekruttering. Vi skal også prøve å filtrere på narsissistene i rekrutteringsprosessene med Espen Skorstad, klinisk psykolog og CEO i Fairsight.

- Vi har fått med flere av de aller fremste stemmene innen rekruttering, Employer branding og andre relaterte samfunnsaktuelle temaer. Gjennom konkrete casestudier og erfaringer fra bransjeledere, håper vi å gi deg innsikt og inspirasjon for å mestre morgendagens arbeidsplass.
Se hele oversikten over foredragsholdere her.

Hvorfor er det viktig å delta på Rekrutteringsdagen?

- Vi er veldig stolte av årets program og har fått med oss noen av de flinkeste folka innenfor sine felt til å vise vei. Den røde tråden i programmet favner flere dagsaktuelle temaer, så dette er det bare å få med seg!

Hvorfor skal man delta på Rekrutteringsdagen, hva sitter man igjen med i etterkant?

  • Kvalitetssikret program og spennende innhold
  • Inspirasjon, påfyll og forhåpentligvis noe man kan implementere i egen virksomhet
  • Du har kanskje et etterslep på inspirasjon fra andre og behov for nye eksterne impulser, på Rekrutteringsdagen kan du få det dekket.