Hvordan utvikle ledere som skaper effekt på bunnlinjen

Vi vet ikke hvordan verden etter korona kommer til å se ut. Samtidig ser vi behov for ledere som skaper effekt på bunnlinjen, eller på annen måte når virksomhetens mål, gjennom å vise vei og drive endring.

På Lederutviklingskonferansen 27. august som i år går digitalt kan du høre Pål Rune Voss, leder og organisasjonsutvikler i AFF, snakke om hva fremtidens ledere og organisasjoner må kjennetegnes av for å skape resultater og lykkes. Vi har spurt Voss hva han mener er den største lederutfordringen nå.

- Den største utfordringen for mange ledere nå, er å re-starte sine virksomheter etter den første fasen av koronaepidemien. Det er ikke slik at alle står ovenfor den samme utfordringen. For noen har ikke koronaepidemien påvirket virksomheten i noen stor grad, for andre har det og fortsetter å være en total omveltning. Lederutfordringen som er felles for de alle, uansett sektor eller bransje, er hvordan de kan bruke ny teknologi for å skape resultater – digital transformasjon.

- Utfordringen består i å bygge et tankesett og en kompetanse i organisasjonen som evner å utnytte potensialet teknologien gir oss for innovasjon og effektiv drift. Koronaepidemien har vist oss hva en ekstrem omkalfatring kan ha av konsekvenser. Vi har lenge diskutert at teknologiutviklingen vil ha den samme kraften. Den «nye normalen» er noe alle virksomheter i større eller mindre grad har kjent på hele tiden: verden er i kontinuerlig endring, og våre virksomheter må endres med den, sier Voss.

- Hvordan bør man planlegge lederutvikling når vi ikke vet hvordan verden ser ut etter korona?

- Lederutvikling bør, som før koronakrisen, planlegges som en del av strategien til virksomheten og knyttes opp mot organisasjonens ønske om å nå sine mål. Strategiene til virksomhetene vil endre seg i takt med og i møte med en verden i endring. Slik må det også være med måten vi planlegger lederutviklingsaktiviteter. De må planlegges sammen med strategiene, og å ha som hensikt å øke ledernes evne til å mobilisere, skape mening og oppslutning om nå mål, påpeker Voss.

- Hvilken type kompetanse trenger ledere å bygge fremover og hvorfor trenger de den?

- Ledere må har kompetanse innenfor teknologi- forretnings- og organisasjonsutvikling. Jeg vil særlig fremheve viktigheten av at alle ledere, uansett funksjonsområde, bygger teknologikompetanse, slik at de kan føle seg trygge i digitale transformasjonsprosesser. Det vil også understøtte ledernes og organisasjonens psykologiske trygghet i endringsprosesser, sier Voss.

- Hvordan kan de tilegne seg denne kompetansen?

- Det viktigste her, er at lederne setter seg i førersetet for sin egen utvikling. Livslang læring er en suksessfaktor for dagens ledere. Jeg råder alle ledere til å ha en personlig utviklingsplan, som er koblet opp til lederrollen de utøver. Koronakrisen har gjort at vi har åpnet øynene for at en kombinasjon av trening på en digital plattform og fysisk samlingsbasert plattform er virkningsfullt. Jeg tror vi kommer til å se mer av det. Det gir fleksibilitet og økt læringsutbytte, sier Voss.

- Hvordan vet vi at investeringen i lederutvikling lønner seg?

- Dette er «den hellige gral» for de som bedriver lederutvikling: Kan vi bevise at den gir resultater på bunnlinjen? Er vi ute etter bevis med økonomisk sporbarhet, så leter vi forgjeves. Men legger vi til rette for prosesser rundt utviklingstiltak for ledere som støtter opp om gjennomføring av strategier og måloppnåelse, ja, da er vi på sporet av noe. Verden er i kontinuerlig endring og strategiene og målene til virksomhetene må endre seg i takt med den dersom de skal overleve og lykkes. Tiltakene vi iverksetter for å utvikle våre ledere må være en del av denne prosessen. Først da har vi muligheten til å utvikle ledere som skaper verdi på bunnlinjen, avslutter Voss.

Forside program lederutviklingskonferansen 2020 - digitalt
Les mer om Lederutviklingskonferansen 2020 - Digitalt og se program og påmelding her.