Hvordan lede gode møter fra hjemmekontoret

Å lede møter fra hjemmekontoret er annerledes enn å lede tradisjonelle møter der alle er tilstede i samme fysiske rom. God møteledelse er en viktig ferdighet å ha i verktøykassen. Det kan lede til gode resultater, klar forventningsstyring og effektiv gjennomføring. Når alle sitter på hjemmekontoret, endrer forutsetningene seg.
  • Hvordan holder du engasjementet oppe?
  • Hvordan sikrer du deltakelse og god feedback?
  • Hva krever det av det å lede ulike former for møter, og i ulik størrelse?

I sendingen får du verdifulle innspill slik at du