• Hvordan holder du engasjementet oppe?
  • Hvordan sikrer du deltakelse og god feedback?
  • Hva krever det av det å lede ulike former for møter, og i ulik størrelse?

I sendingen får du verdifulle innspill slik at du