HR Norge med knallbra 2021

HR Norge opplevde fremgang på svært mange områder i 2021. Dette til tross for, men også på grunn av korona. Aldri før har organisasjonen vært bedre skodd til å møte utfordringer og ta de mulighetene som ligger foran oss.

Årsmøte 2021

Dette inkluderer

  • Rekordhøyt antall deltakere på faglige møteplasser
  • Kraftig vekst i antall brukere, særlig utenfor det sentrale østlandsområdet
  • Meget gode evalueringer
  • Rekordhøyt antall følgere i sosiale medier
  • Godt gjennomslag i media, som gir mulighet for å påvirke og spre kunnskap også utenfor HR
  • Solid økonomisk resultat

Vi har en solid plattform som har hjulpet oss i tiden vi har bak oss og som også er utgangspunktet for det som kommer. Tusen takk til alle som har bidratt til å dra lasset – i fjor, under korona og lengre bak i tid.

27. april avholdes årsmøtet, digitalt. Da presenteres resultatene mer i dybden. I tillegg skal det på plass nye styrer - både valg til HR Norge sentralt og presentasjon av de som skal dra lasset i regionforeningene i året som kommer.

Les mer om årsmøte og meld deg på her.
(Oppdateres med endelig agenda 14 dager før årsmøtet)

Her kan du laste ned årsmeldingen.