Nye ansikter i HR Norge sine styrer

HR Norge har bak seg et svært krevende men vellykket år. Også 2021 tegner bra. Denne uken var det årsmøte. Det innebærer også nye mennesker i styrer og valgkomite.

Årsmøtet var digitalt. På grunn av korona ble det også gjennomført valg av styremedlemmer til alle regionforeningene.

Her er alle de nye erfarne menneskene som skal gjøre en jobb for HR i Norge i året som kommer:

Tove Selnes portrett
Tove Selnes

HR Norge
Styreleder:
Tove Selnes, HR-direktør konsern, Storebrand

Nestleder:
Helle Øverbye, stabsdirektør for mennesker og teknologi, Innovasjon Norge

Styremedlemmer:
Gro Gotteberg, Chief People Officer, Group People, DNV GL
Geir Haugstveit, HR-direktør, OsloMet
Olav Hypher, organisasjonsdirektør, NRK

Camilla Rekdal portrett
Camilla Rekdal

HR Norge Rogaland
Styreleder:
Camilla H. Rekdal, senior rådgiver HR & Digitalisering, Zirkel

Styremedlemmer:
Stein Haga, HR-sjef, Sandens Sparebank
Edita Vejzovic, leder fagstab, Attende
Hege Rosså, rådgiver HR, Universitetet i Stavanger
Anne Barlaug, fagleder HR, SpareBank1 SR-Bank

Henning Hauso portrett
Henning Hauso

HR Norge Vest
Styreleder:
Henning Hauso, HR-direktør, Bergen kommune (2021-2023)

Styremedlemmer:
Ida Totland Wågheim, HR leder, BKK
Kathleen Mathisen, HR-direktør, Grieg Seafood
Johnny Færøy, daglig leder/partner, Garuda Bergen

Anders Godø portrett
Anders Godø

HR Norge Nordvest
Styreleder:
Anders Godø, HR Business Partner, Kongsberg Maritime

Styremedlemmer:
Anne Gunn Mostad, HR direktør, Kystverket
Terese B. Lange, HR Manager i Kongsberg Maritime
Roar Reiten, personal- og organisasjonssjef, Ålesund kommune
Lene Flem Debess, SVP HR & Organization, Optimar AS

HR Norge gratulerer alle som er valgt og som har sagt ja til tillitsverv og som stiller opp for HR og HR Norge, samtidig som vi vil rette en særlig takk til styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen som nå gir seg etter strålende innsats over flere år.

Les mer om regionene her:

HR Norge Rogaland
HR Norge Vest

HR Norge Nordvest

I artikkelen Omstilling ga suksess for HR Norge i koronaåret 2020 finner du oppsummering av året som har gått.

Her finner du presentasjonen som ble brukt under Årsmøtet

Her får du et utvalg artikler om våre styremedlemmer:

Tove Selnes: Alltid beredt
Helle Øverbye: Utnytt ressursene ved å bygge kultur på tvers
Geir Haugstveit: Fra datakonsulent til HR-direktør
Olav Hypher: HR rigget for fremtiden, Bærekraft, IS og (veldig) Sterk strøm
Henning Hauso: Endringsdyktigheten har vært en vekker
Kathleen Mathisen: Hva sier HR-direktøren?, Sosial kommunikasjon