HR i offentlig sektor er i en endringsreise uten sidestykke

Offentlig sektor møter høye og økende krav til enkeltindivider, team og virksomheter. Årets program for HR-konferansen for offentlig sektor løfter frem tema som tillitsbasert ledelse, bærekraftig kultur, attraktiv arbeidsgiver, fremtidsrettet ledelse, jus og mye mer!

Tillitsreformen er en av regjeringens viktigste reformer, og om vi skal nå de ambisiøse målene for velferdsstaten vår, må vi utvikle oss, samarbeide og få det beste ut av hverandre. Det skal jobbes brukersentrert, tverrfaglig og smart. Igjen vil mantraet bli: MER for mindre! Tankesett, kultur og endringskompetanse vil avgjøre hvorvidt HR og sektoren kommer styrket ut av det som kan se ut som en spennende utfordring i 2023.
Som HR må vi bidra til balanse mellom styring og tillitsbasert ledelse, og til psykologisk trygghet for å få det beste ut av endringene vi står i.

Noe av det du får høre mer om på konferansen er:

• Hva som kjennetegner teamene som bygger en robust trygghet som alle medlemmer kjenner på
• Konkrete verktøy for å styrke relasjoner og tillit på jobb
• Hva som skjer om vi tilrettelegger for å støtte opp under læring, og ikke påtvinge det
• Erfaring med tillitsbasert styring og ledelse i Norge og andre land

Du kan velge mellom tre delsesjoner, to delrekker av aktive workshoper og mulighet for å delta på før-kurs.
For å ta oss gjennom tematikken har vi et solid lag foredragsholdere, du kan lese mer om foredragsholderne her.

Her kan du lese artikler om tematikken til et utvalg foredragsholdere.