HR som ansvarlig aktør

I år har vi satt fokus på HR som ansvarlig aktør. Det er et naturlig valg av tematikk når usikkerhet og kriser avløser hverandre i verdensøkonomien, men også med usikre privatøkonomiske tider i Norge. Hva kan HR bidra med som er ut over seg selv? Hvordan må HR gjenoppfinne sin rolle slik at den står i stil med ansatte og lederes forventninger til det moderne arbeidsliv?

HR Forum 2022 er nå åpnet for påmelding
Vi kan allerede nå vise frem deler av et spennende program med fantastiske bidragsytere! Fullstendig program kommer slutten av august.

Karoline Jakoba Scheide, fagansvarlig produktutvikling og Håvard Berntzen, leder produktutvikling har ansvaret for HR Forum.
- Hvilke tema har dere valgt til årets HR Forum og hvilke tanker ligger bak valg av tematikk?

- En ansvarlig HR-funksjon går igjen som en rød tråd. HR må ta ansvar, stille krav og levere på en mye tøffere og mer verdiorientert måte enn tidligere. Samfunn og spilleregler har blitt langt mer transparente. Dette påvirker ledelse, kultur, Employer Brand og til syvende og sist virksomheters slagkraft. Du må være hel ved – og det vil du kjenne igjen i flere av temaene i år sier Håvard Berntzen.

- Vi skaper HR Forum – og alt vi gjør sammen med medlemmene. Vi har gjort solid innsiktsarbeid; kvalitativt og kvantitativt innsiktsarbeid. Vi følger med på internasjonale trender og oversetter til norsk kontekst. For eksempel ønsker mange seg påfyll rundt å skape gode karriereløp, og når mange flytter på seg er det viktigere enn noensinne å tenke på hvordan man beholder talentene man allerede har i virksomhetene. Det å tiltrekke, utvikle og ikke minst beholde – er særlig aktuelt akkurat nå. Når vi ser fremover til november blir det et mer verdibasert innhold enn tidligere. Og da har HR Norge sett mot FNs 17 bærekraftmål og latt seg inspirere av de mest arbeidslivsrelaterte målene og forsøkt å sette noen dilemmaer og erfaringsdelinger på dagsorden. Dette gjør vi gjennom de spennende virksomhetene og ekspertene vi inviterer til å bidra på HR Forum.

- Mangfold og bærekraft, nye arbeidsformer og samhandling og partnerskap er noen av temaene vi legger vekt på i år. IKEA blir representert ved ansvarlig for People & Culture, Monica Bogstad, vi får også innsikt i sirkulærøkonomi og relevans for virksomheter, og vi får rike perspektiver på mangfold og bærekraft. Telenor vil også gi innsikt i hvordan de endrer sin tilnærming til mennesker og bærekraft, med et mer balansert og ambisiøst forhold til det å være en såkalt Net Positive virksomhet, hvor trippel bunnlinje står i sentrum.

- Vi får også etterlengtede bidrag rundt agil HR - også med konkretisering av agile HR-praksiser, der Netflix deler villig av sin reise og resultater.

- Hvorfor skal man delta på HR Forum, hva sitter man igjen med i etterkant?

  • Kvalitetssikret program og spennende innhold
  • Folk er leie av å sitte hjemme eller på kontoret heldigitalt og bare bak skjerm
  • Folk trenger inspirasjon og påfyll
  • Spontanitet og innlevelse
  • Det er et etterslep på inspirasjon og eksterne impulser – på HR Forum kan du få det dekket!

Utstiller på kompetansetorget?

Ønsker du å være utstiller på kompetansetorget under konferansen, ta kontakt med Kjetil Hovda på tlf.: 91 59 56 30
eller e-post: kjetil.hovda@hrnorge.no

8 gode råd: Slik får du størst utbytte av konferansen

En konferanse er en god mulighet til å få ny inspirasjon, nyttig kunnskap og bli kjent med nye mennesker. Men det kan kreve litt egeninnsats å få maksimalt ut av konferansen. Håvard Berntzen gir følgende gode råd til konferansedeltakere:

1. Forbered deg før konferansen

Google foreleserne før konferansen starter; hva er de kjent for og hva har de kompetanse på. Ofte kan du finne intervjuer og fagartikler som gjør at du møter bedre forberedt til innlegget. Da får du større utbytte både av det enkelte bidrag og av konferansen som helhet.

2. Velg de delsesjonene som er viktigst for deg

På store konferanser, slik som HR Forum, er det både plenumforelesninger og parallelle delsesjoner. Sett deg inn i hva de ulike delsesjonene tilbyr. Meld deg på til delsesjonene i god tid før konferansen. Da er du sikret plass.

3. Bygg nettverk

Mange av dem du møter på en konferanse er interessert i samme tema som deg. Bruk workshopene, pausene og lunsjen til å hilse på nye folk. Bruk muligheten til å bygge nettverk! Andre har kanskje erfaring fra utfordringer som du selv står ovenfor på din arbeidsplass.

4. Delta sammen med kolleger

Ofte kan det være en fordel å delta sammen med flere kolleger fra samme arbeidsplass. Da får dere noen felles referanser å henge ny kunnskap på. Dette kan gjøre det mye enklere å gjennomføre endringer på egen arbeidsplass i etterkant.

5. Gjør noe du ikke pleier å gjøre

Ikke bruk all tid på å snakke med de samme folkene som du allerede kjenner. Gi deg selv noen utfordringer på konferansen. Hvis du ikke pleier å snakke med utstillerne, så kan du for eksempel gjøre det denne gangen. Mange er fagfolk med mye nyttig kompetanse.

6. Ta med tre ting hjem

Etter et par dager på konferanse kan det føles som om du drukner i informasjon og nye inntrykk. Et godt råd kan være at du setter deg et enkelt mål: Få med deg tre ting hjem! Hvis disse verktøyene, kunnskapene, kontaktene er så gode at du kan handle på dem og skape nytte for deg selv eller din egen arbeidsplass, da har du hatt suksess på konferansen.

7. Repeter i etterkant

Arrangører pleier å sende ut dokumentasjon i etterkant av konferansen eller gjøre materialet tilgjengelig på egne hjemmesider. På HR Forum blir også noen av forelesningene filmet i sin helhet og lagt ut på hjemmesidene til HR Norge.

8. Kos deg på konferansen

Konferanse er ikke bare jobb. Delta på festmiddagen og det sosiale programmet, spis god mat og ha det hyggelig i samvær med gode kolleger og nye mennesker. Kort og godt: Gi deg selv muligheten til å få både kunnskap og inspirasjon.

Les mer om HR Forum 2022 og se program og påmelding her. (Fullstendig program vil bli lansert i slutten av august)

Forside program HR Forum