Hjemmekontor og Korona - en solskinnshistorie?

Tilliten har økt og vi har spart reisetid for mange milliarder kroner. Døgnet har fått flere timer, engasjementet stiger og ledelsen får skryt. Har korona og hjemmekontor også mye godt i seg? I ny webcast oppsummeres funnene fra siste ALX-undersøkelse.

Alx - hjemmekontor og korona

For å se denne videoen må du være et betalende medlem.

ALX er en arbeidslivsundersøkelse designet, tolket og formidlet i samarbeid mellom Kantar og HR Norge. Dataene er hentet inn gjennom Gallup panelet og baserer seg på et representativt utvalg av Norges yrkesaktive befolkning mellom 20-67 år. Datainnsamlingen skjedde siste del av september 2020. I overkant av 1000 personer deltok i undersøkelsen.

Her kan du laste ned presentasjon av rapporten:

Her finner du bakgrunnsmateriale fra ALx høst 2020 - nedlastbart
(2.63 MB)