God onboarding, en investering med god avkastning

Å tiltrekke seg og holde på kompetanse og medarbeidere er en utfordring for mange virksomheter. God onboarding gjør at medarbeidere blir i virksomheten mye lenger viser forskning. Vi vet også at den første tiden i en ny jobb kan være avgjørende for en medarbeiders suksess og trivsel. Derfor er onboarding, eller den innledende opplæringsperioden, så viktig.

Onboarding handler om mer enn bare å lære nye ansatte oppgavene sine. Det handler også om å integrere dem i organisasjonen, kulturen og teamet. En grundig onboarding-prosess bidrar til å skape en positiv opplevelse for den nye medarbeideren, som igjen kan føre til økt engasjement, produktivitet og lojalitet.

Nøkkelen til vellykket onboarding er å tilby relevant informasjon og opplæring på en strukturert og støttende måte. Dette kan inkludere alt fra å gi en grundig innføring i selskapets verdier og mål, til å tilby mentorstøtte og tydelige karriereveier.

Ved å investere i en god onboarding-prosess viser du ikke bare omsorg for de nye medarbeiderne dine, men du legger også grunnlaget for en sterk og produktiv arbeidsstyrke.

På tide med en oppdatering av prosess og verktøykasse?
Dette kan du få her: